De boodschap: ‘Stop met rennen!’

Taal is een mooi iets. We spreken over ‘je wezenloos schrikken’ en dat is dus precies wat er gebeurt. Je wezen (ziel) en je lichaam komen letterlijk even los van elkaar als je schrikt en het duurt daarna even voor ze weer helemaal samenkomen. De ene keer duurt het wat langer dan de andere keer voor je er weer helemaal bent.

En dat ik me wezenloos schrok, terwijl ik een fractie van een seconde voor de klap, die auto op me af zag komen. Dat staat buiten kijf. Ik begrijp nog niet hoe ik daar kwam.
Het was 11 november in de middag. Het ene moment liep ik van mijn praktijk naar huis en het volgende moment hoor ik een kreet ‘kijk uit’ zie ik een auto op me afkomen en is daar de klap. Ik was kennelijk de straat opgelopen zonder de auto te zien maar kan me het niet herinneren. De enige verklaring die ik heb is dat ik niet aanwezig was. Dat ik in beslag genomen was door zowel de intensive die ik op dat moment gaf (de eerste 2-daagse na mijn verlof) en door de gedachte; ´ben ik nog op tijd om mijn dochtertje te voeden´.

Het perspectief bepaalt de ervaring…

Gelukkig ben ik er met alleen wat kneuzingen uit gekomen en inmiddels weer hersteld. Wel was het voor mij een duidelijk signaal om even een pas op de plaats te maken en niet direct weer vol van start te gaan. Een signaal om me eraan te herinneren met de seizoenen te leven, zoals ik me begin dit jaar had voorgenomen.  En deze tijd van het jaar -11 november (Sint Maarten) is het eerste lichtfeest richting kerst- vraagt van ons de stilte op te zoeken en naar binnen te keren in plaats van nog even harder te gaan rennen. Hierin kan ons eigen innerlijk licht in kracht toenemen om van daaruit in het nieuwe (voor)jaar de zaadjes te laten ontspruiten. Vandaar dat ik pas eind januari weer start met nieuwe workshops. Je kunt op dit moment wel gewoon nog bij me terecht voor individuele sessies.

Graag ontmoet ik je.

Warme groet

Stefanie Bussing

Stefanie over het systemisch werk:
“Wat me vanaf het begin heeft geraakt in het opstellingenwerk is de eenvoud en helende werking die ervan uit kan gaan, wanneer we ons kunnen overgeven aan ‘het niet weten’. Mijn werk en specialisme weerspiegelen direct ook de reis die ik zelf ben gegaan en nog ga in het aanwezig zijn met dat wat is.”

W. http://www.beallyoucanbe.nl – M. stefanie@beallyoucanbe.nl – T. 06 48 10 27 16

Stefanie Bussing is de vrouw achter Counselingpraktijk ‘Be all you can Be’. Zij begeleidt mens en organisatie in vragen rondom vrouw zijn, vitaliteit en gezondheid en in vragen rondom leven met ziekte (specifiek kanker).
Haar uitgangspunt is een vitaal leven, waarin je je volledige potentieel benut en leeft. In haar begeleiding is bewustwording een sleutel. Zij helpt mensen bij het vinden van een nieuw perspectief in situaties waarin zij zich uit het lood geslagen voelen. De ervaring leer
t dat dit helpt bij het hervinden van  de innerlijke kracht en balans en dat daardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.
In haar werk maakt zij onder meer gebruik van het systemisch werk van Bert Hellinger (opstellingen), Opstellingen in het lichaam (systemisch zielswerk in het lichaam), Transactionele Analyse, The Reconnection® & Reconnective Healing®, teachings van o.a. Eckhart Tolle en Adyashanti en bovenal uit het leven zelf.

Stefanie is als opleider verbonden aan de Academie voor Opstellingen 

Binnen de Academie voor Opstellingen heeft zij zich gespecialiseerd in het systemisch lichaamswerk en opstellingen bij ziekte en gezondheidsvragen. Zij begeleidt individuele sessies, dagworkshops, intensives en cursussen en is als docent betrokken bij de jaaropleiding Familie- en Organisatieopstellingen van de Academie. Kijk in de agenda voor aankomende data of neem contact op voor meer informatie.

Aangesloten bij Bewust Haarlem 

 

Advertisements

Mijn hoofd hoort er ook bij

focus 2015

De splitsing tussen hoofd en lichaam vindt zijn oorsprong in ‘De Verlichting’. Denk maar aan de bekende uitspraak van Descartes: ”Ik denk dus ik ben. ” Hiermee werd ons denken verheven boven en afgesplitst van wat er zich verder in ons lichaam afspeelt.
Niet alleen zijn we vaak overmatig aanwezig in ons hoofd, ook zien we ons hoofd als iets dat anders is dan ons lichaam. 

Een vlucht om niet te hoeven voelen

In het systemisch werk neem ik regelmatig waar dat een overmatige aanwezigheid in het hoofd, duidt op een overlevingsmechanisme om niet teveel te hoeven voelen en als een manier om te kunnen  omgaan met de hoeveelheid prikkels die binnenkomen. Het zijn namelijk vaak de meest sensitieve mensen, die deze neiging hebben ontwikkeld. Ook bij mensen die aangeven ‘heimwee te hebben naar daar waar we vandaan komen’ neem ik waar dat het hoofd, of nog verder erboven, een vertrouwde plek is om te vertoeven. Als een manier (onbewust) om niet helemaal aanwezig te zijn op aarde.

En dan werkt het niet meer

Er komt een moment dat het niet meer werkt. Tenminste, dat was bij mij zo en ik zie hetzelfde bij veel mensen die bij me komen. Dat wat zolang goed gewerkt heeft, gaat tegen je werken. Soms doordat er fysieke klachten ontstaan, soms ook omdat het niet meer bevredigend is. Het stijgende aantal mensen met een burn-out is hierin ook een teken aan de wand.  Het hoofd is zo lang zo zwaar belast dat het eigenlijk afknapt. Tegelijkertijd heeft de levensstroom, door deze overmatige aanwezigheid in het hoofd en afwezigheid in de rest van het lichaam lange tijd niet of nauwelijks vrij kunnen stromen.

Als je jouw hele lichaam inclusief je hoofd ziet als een huis, dan zou je kunnen zeggen dat je jarenlang alleen op de zolder hebt gewoond, terwijl de rest van het huis leeg stond. Een leegstaand huis wordt muf, doods en als het tegen zit trekken er krakers in.

Het hoofd hoort er ook bij…

Een bekende beweging bij mensen, die ontdekken dat het voelen in het lichaam lang heeft uitgestaan en daar last van krijgen, is een totale omslag de andere kant op. Alle focus en aandacht gaat naar het lichaam met de valkuil dat het hoofd nu wordt afgedaan als daar waar de problemen begonnen zijn en het lichaam daarboven verheven is. Daar waar eerst het lichaam werd buitengesloten, gebeurt nu feitelijk hetzelfde met het hoofd. Waarmee we opnieuw zeggen dat body, mind en spirit afgescheiden zijn van elkaar.

Er is overigens niks mis mee om het hoofd even wat rust te geven en de focus wat meer naar de rest van het lichaam te verleggen. Belangrijk is alleen om de samenhang en wisselwerking tussen beide te erkennen, zonder één van beide uit te sluiten. Want zoals we weten vanuit het systemisch perspectief, werkt het buitensluiten of uitsluiten van personen, gebeurtenissen of zoals in dit geval lichaamsdelen, averechts…

Wat ik zie in het systemisch werk…

Ons lichaam kent eigenlijk 3 hersencentra. Dit zijn plekken waar zenuwknopen en een netwerk van neuronen samenkomen, die vergelijkbaar zijn met en soms zelfs nog uitgebreider zijn dan de structuur in onze hersenen. Naast onze hersenen in het hoofd gaat het om onze buik (darmen) en hart. In onze taal wordt hier eigenlijk al naar verwezen. Denk bijvoorbeeld maar aan de uitdrukking: het onderbuikgevoel.

Wanneer we in opstellingen nu kijken naar deze drie hersencentra in ons lichaam en hoe die zich tot elkaar verhouden, dan zie ik dikwijls dat ons hoofd echt heel hard heeft gewerkt en heel erg moe is.

Recentelijk in een opstelling kwamen deze 3 hersencentra heel spontaan en duidelijk naar voren. De persoon in kwestie stond op haar eigen plek en gaf aan: mijn hoofd wil weg, mijn buik is onrustig (voelt de onderstroom) en mijn hart voelt het verlangen een volgende stap vooruit te zetten. Alleen al door deze drie aspecten een plek te geven in de opstelling en dus te erkennen dat ze alle drie bij haar leefde, ontstond er ruimte waarin het mogelijk werd om dieper te kijken. Daarin werd ook direct zichtbaar waar de verschillende hersencentra mee resoneerde in het systeem en op welke laag de verstrikking zat.

Dit is een van de vele voorbeelden van hoe een opstelling kan helpen om meer contact te maken met ons hele lichaam en de sleutel te vinden naar de helende beweging, waarin de levensstroom weer vrijer kan stromen door alle delen van ons lichaam inclusief ons hoofd.

PS. Resoneert dit bij je of heb je zelf een vraag over het thema energiek aanwezig zijn in je lichaam en/of gezondheid? In november ben je van harte welkom voor de 2 daagse intensive licht op ziekte en gezondheid (10 en 11 nov) en de 10 daagse cursus Systemisch lichaamswerk en Ziekteopstellingen (start 17 en 18 nov). Kijk in de agenda voor de actuele informatie over deze events.

Wil je liever in een individuele sessie aan het werk met jouw vraag of wil je even overleggen wat het beste bij jouw vraag en situatie past? Neem dan even contact op via stefanie@beallyoucanbe.nl

Graag ontmoet ik je.

Warme groet

Stefanie Bussing

Stefanie over het systemisch werk:
“Wat me vanaf het begin heeft geraakt in het opstellingenwerk is de eenvoud en helende werking die ervan uit kan gaan, wanneer we ons kunnen overgeven aan ‘het niet weten’. Mijn werk en specialisme weerspiegelen direct ook de reis die ik zelf ben gegaan en nog ga in het aanwezig zijn met dat wat is.”

W. http://www.beallyoucanbe.nl – M. stefanie@beallyoucanbe.nl – T. 06 48 10 27 16

Stefanie Bussing is de vrouw achter Counselingpraktijk ‘Be all you can Be’. Zij begeleidt mens en organisatie in vragen rondom vrouw zijn, vitaliteit en gezondheid en in vragen rondom leven met ziekte (specifiek kanker).
Haar uitgangspunt is een vitaal leven, waarin je je volledige potentieel benut en leeft. In haar begeleiding is bewustwording een sleutel. Zij helpt mensen bij het vinden van een nieuw perspectief in situaties waarin zij zich uit het lood geslagen voelen. De ervaring leer
t dat dit helpt bij het hervinden van  de innerlijke kracht en balans en dat daardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.
In haar werk maakt zij onder meer gebruik van het systemisch werk van Bert Hellinger (opstellingen), Opstellingen in het lichaam (systemisch zielswerk in het lichaam), Transactionele Analyse, The Reconnection® & Reconnective Healing®, teachings van o.a. Eckhart Tolle en Adyashanti en bovenal uit het leven zelf.

Stefanie is als partner verbonden aan de Academie voor Opstellingen 

Binnen de Academie voor Opstellingen heeft zij zich gespecialiseerd in het systemisch lichaamswerk en opstellingen bij ziekte en gezondheidsvragen. Zij begeleidt individuele sessies, dagworkshops, intensives en cursussen en is als docent betrokken bij de jaaropleiding Familie- en Organisatieopstellingen van de Academie. Kijk in de agenda voor aankomende data of neem contact op voor meer informatie.

Aangesloten bij Bewust Haarlem 

Mezelf laten zien; voorbij de vluchtroutes…

Jezelf laten zien. Niet te verwarren met het o zo populaire ‘je moet zichtbaar zijn’, wat vooral in ondernemersland zo vaak geroepen wordt momenteel.
Nee, echt jezelf laten zien, vanuit het hart, vanuit wie je werkelijk bent, voorbij de vluchtroutes en patronen. Ik mocht er afgelopen periode weer even mee stoeien met mezelf en mijn omgeving. Om te ontdekken dat die vluchtroutes, of overlevingspatronen, die maken dat ik me liever terugtrek of opblaas dan mezelf werkelijk te laten zien, vrij diep ingebakken zitten. 

Een korte schets. Het was ongeveer een jaar geleden dat we vanuit de Academie voor Opstellingen dit mooie symposium bedacht hadden, met daaraan gekoppeld een masterclass over systemisch werken met ziekte. Inspirerende dagen met Stephan Hausner en Henk Fransen als gastdocenten en onszelf vanuit de Academie. Inspirerend ja, ….tot ik me realiseerde dat het de bedoeling was dat IK daar ook zou gaan staan om te delen vanuit mijn expertise en ervaring met systemisch lichaamswerk en ziekteopstellingen. Op dat moment voelde het niet meer zo inspirerend en werden allerlei oude patronen geactiveerd, nog voordat ik het zelf doorhad.
‘Wie ben ik om daar te gaan staan tussen deze experts, tussen deze mannen, ik hoor daar niet, wat heb ik toe te voegen’. Dit soort gedachten maakten dat alles in mij schreeuwde om me terug te trekken. Het feit dat ik op het moment van de happening ruim 7 maanden zwanger zou zijn, was in mijn beleving en gedachtestroom alleen maar meer reden om er vooral níet te gaan staan.
Naast die terugtrekkende beweging was er ook een ander patroon in werking. Die van het stoere, strijdbare en ook ietwat verongelijkte deel in mij dat zich niet gezien voelde en tekort gedaan. Dit deel in mij vond juist dat ik er vooral wel moest gaan staan om iets te bewijzen. Een bekend patroon van mezelf groter maken met een wat nonchalante houding van wie doet me wat en ik zal ze weleens even wat laten zien.

Kortom, terugtrekken of overschreeuwen dat leken de enige twee opties te zijn. Tijdens de masterclass verwoordde Stephan Hausner dit mechanisme, in het werk met een van de  deelnemers, heel mooi en treffend: “When you feel: ‘people don’t see me’, you’re not showing yourself. You’re either wtihdrawing or taking over.”

Bovenstaande overlevingspatronen kun je ook lezen als een vlucht / vecht reactie op een situatie, die op basis van eerdere ervaringen, door het lichaam als potentieel gevaarlijk wordt gelabeld. Realistisch of niet, op het moment dat die link wordt gelegd, raakt het lichaam in stress en reageert het automatisch. Het bewustzijn wordt als het ware uitgeschakeld en het limbische brein, een primitiever deel van onze hersenen, neemt het over.
Dankbaar voor de spiegels van een paar dierbare vrienden en collega´s. Want ook al begeleid ik mensen zelf in dit soort vragen, op het moment dat je in de ´val´ en de overleving zit, is het lastig om deze nog te kunnen doorzien. Door deze spiegels was het mogelijk om bewustzijn te krijgen op de situatie en uit het automatische stress-respons programma te komen.

Peter Levine beschrijft dit in zijn boek “De stem van je Lichaam” als dat het limbische brein met haar automatische stress respons en verhoogde graad van opwinding tot rust komt, wanneer het systeem van sociale betrokkenheid, een ander deel van onze hersenen, geactiveerd raakt. Hierdoor kan er bewustzijn bijkomen en wordt het mogelijk om je via sociale interactie  (zoals met mijn vrienden en collega’s) op een andere manier tot de stressvolle of spannende situatie te verhouden. Hierdoor ontstaat er ruimte om in het lichaam waar te nemen wat er gebeurt en daarbij aanwezig te blijven voorbij de automatische programma’s.hart - het leven is een cyclusTerug naar het symposium. Begrijp me goed, het was nog steeds spannend om te spreken en de groep te leiden onder het oog van… En op een aantal momenten kon ik ook in mijn lichaam voelen dat de automatische programma’s nog altijd klaar stonden om het over te nemen. Maar nu was daar ook de mogelijkheid hieraan voorbij te gaan. Simpelweg door aanwezig te blijven en waar te nemen wat er in mij gebeurde, zonder ertegen te vechten of ervan weg te willen,  konden de woorden van binnenuit komen. De angst verdween en wat overbleef was aanwezigheid en zelfs (!) plezier met wat we daar met elkaar en met de deelnemers deelden.
Zoals Peter Levine zo mooi zegt: “als je gevoelens van angst op afstand houdt, blijven ook gevoelens van vreugde buiten bereik.” (P. Levine, De stem van je lichaam p.167)

Zo heeft ieder zijn verhaal en mogelijke redenen om zich terug te trekken of juist groter en sterker voor te doen, als manier om te overleven. Hoe is dit voor jou? Laat jij jezelf werkelijk zien, vanuit je hart, voorbij de vluchtroutes en overlevingspatronen? Wanneer lukt dat wel en wanneer niet? Hoe ervaar jij dat in je lichaam?

PS Mijn ervaringen en zielstroom volgend bied ik het systemisch lichaamswerk aan in individuele sessies en in de vorm van laagdrempelige dagworkshops, intensives en een 12 weken durende training met als focus ´Aanwezig Zijn in je Lichaam´.
Daarnaast start 17 november voor de 2e keer de verdiepingscursus  ‘systemisch lichaamswerk’ voor wie zich wil scholen in het faciliteren van opstellingen via het lichaam en bij ziekte of gezondheidsklachten.

Graag ontmoet ik je.

Warme groet

Stefanie Bussing

Stefanie over het systemisch werk:
“Wat me vanaf het begin heeft geraakt in het opstellingenwerk is de eenvoud en helende werking die ervan uit kan gaan, wanneer we ons kunnen overgeven aan ‘het niet weten’. Mijn werk en specialisme weerspiegelen direct ook de reis die ik zelf ben gegaan en nog ga in het aanwezig zijn met dat wat is.”

W. http://www.beallyoucanbe.nl – M. stefanie@beallyoucanbe.nl – T. 06 48 10 27 16

Stefanie Bussing is de vrouw achter Counselingpraktijk ‘Be all you can Be’. Zij begeleidt mens en organisatie in vragen rondom vrouw zijn, vitaliteit en gezondheid en in vragen rondom leven met ziekte (specifiek kanker).
Haar uitgangspunt is een vitaal leven, waarin je je volledige potentieel benut en leeft. In haar begeleiding is bewustwording een sleutel. Zij helpt mensen bij het vinden van een nieuw perspectief in situaties waarin zij zich uit het lood geslagen voelen. De ervaring leer
t dat dit helpt bij het hervinden van  de innerlijke kracht en balans en dat daardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.
In haar werk maakt zij onder meer gebruik van het systemisch werk van Bert Hellinger (opstellingen), Opstellingen in het lichaam (systemisch zielswerk in het lichaam), Transactionele Analyse, The Reconnection® & Reconnective Healing®, teachings van o.a. Eckhart Tolle en Adyashanti en bovenal uit het leven zelf.

Stefanie is als partner verbonden aan de Academie voor Opstellingen 

Binnen de Academie voor Opstellingen heeft zij zich gespecialiseerd in het systemisch lichaamswerk en opstellingen bij ziekte en gezondheidsvragen. Zij begeleidt individuele sessies, dagworkshops, intensives en cursussen en is als docent betrokken bij de jaaropleiding Familie- en Organisatieopstellingen van de Academie. Kijk in de agenda voor aankomende data of neem contact op voor meer informatie.

Aangesloten bij Bewust Haarlem 

 

 

 

 

Leven vanuit aanwezigheid in je lichaam

Hoe systemisch werk kan helpen bij het leren voelen in je lichaam

In de workshops die ik geef kom ik regelmatig mensen tegen die de wens hebben om het leven te leven waarvoor ze bedoeld zijn en die tegelijkertijd aangeven moeite te hebben om in hun lichaam te voelen en uit het denken te komen.

Jarenlang was ik zelf een wandelend hoofd en ik herken in deze mensen van mijn workshops nog steeds ook mijn eigen uitdaging om in mijn lichaam aanwezig te blijven en te blijven voelen als het leven spannend wordt en er oude patronen worden getriggerd. En dat is ok, dat die uitdaging er is. Het gaat erom het te herkennen en iedere keer dat ik me bewust word kan ik er weer voor kiezen om mijn hart te openen en me opnieuw te verbinden met mijzelf en de ander.

12 weken training aanwezig zijn in je lichaam

Het mooie aan het opstellingenwerk is dat het je kan ondersteunen in het gaan voelen van wat er zich afspeelt in jouw lichaam. Want wanneer je moeite hebt om aanwezig te zijn in je lichaam, wil dat niet zeggen dat je niet kunt voelen. Sterker nog, vaak kunnen de mensen die met dit soort vragen bij me komen, juist heel goed voelen en voelen ze juist heel veel wanneer ze in hun lichaam aanwezig zijn. Een beetje te veel om alles te verwerken en een plek te geven. Daarbij spelen situaties uit het eigen verleden of nog verder terug ook een rol. Voelt het hierdoor onveilig om in het lichaam aanwezig te zijn en alles te voelen.
Iets anders wat ik regelmatig hoor is het gevoel van heimwee naar de eenheid en moeite om hier op aarde te zijn. Er zit iets tussen, een blokkade, waardoor echt ‘ja’ zeggen tegen het leven, niet of moeilijk lukt. Leven vanuit aanwezigheid in het lichaam is dan moeilijk, en leven vanuit het hoofd lijkt in dat geval een veilige escape en overlevingsmechanisme.

Het systemisch werk ondersteunt eigenlijk op 2 manieren het waarnemen van wat zich in jouw lichaam afspeelt.

1) Het is als het trainen van je gewaarzijn.

Door als representant in een opstelling van iemand anders te staan scherp je jouw waarneming van de informatie die zich via sensaties in jouw lichaam laat ervaren (als een soort meditatie). Het geeft je vertrouwen dat datgene dat je voelt in je lichaam ook klopt en dat je daarop kunt vertrouwen.

2) Het helpt je bij het vrijmaken van jouw eigen levensstroom.

Het systemisch werk (of opstellingenwerk) is een krachtige methode om blokkades zichtbaar te maken, die jou in oude patronen vasthouden en jouw levensstroom belemmeren om vrij te stromen. Het helpt je hier beweging in te laten ontstaan en de levensstroom vrijer te laten stromen. Dit geldt ook voor de blokkades die je ervan weerhouden om in je lichaam aanwezig te zijn en te voelen wat er is.

In het systemisch lichaamswerk, dit zijn opstellingen in en via het lichaam, blijven we nog dichter bij het lichaam en de signalen die het lichaam geeft. Wanneer we het gevoel hebben dat de blokkade in het hier en nu terugvoert naar gebeurtenissen of personen uit eerdere generaties, volgen we de spanning of leegte, die in het lichaam gevoeld wordt, het familiesysteem in. We gaan samen op zoek naar waar de spanning mee resoneert in de familiegeschiedenis. Het lichaam geeft, voorbij de verhalen, feilloos de richting aan. Als we het beginpunt hebben gevonden, waar de spanning is begonnen, kan het lichaam de spanning loslaten en ontstaat er weer ruimte in het lichaam voor de eigen levensstroom.

Na een opstelling via het lichaam geven mensen vaak aan dat ze het gevoel hebben een verre reis gemaakt te hebben. Wat in zekere zin ook zo is. Het is een reis door generaties en bewustzijnslagen in en om het lichaam. Verder hoor ik vaak na de sessie dat er meer gevoel van aanwezigheid is in het lichaam en ook meer balans ervaren wordt. Balans tussen de boven- en onderkant en tussen de linker- en rechterhelft van het lichaam.

Herken je jezelf hierin en heb je het verlangen om voluit en meer vanuit je lichaam te leven? Dan is, afhankelijk van wat bij jou past; een individuele sessie, dagworkshop, intensive systemisch lichaamswerk of de 12 weken training: Aanwezig Zijn in je Lichaam misschien iets voor je.

Heb je een eigen praktijk waarin je (mede)  vanuit het systemisch werk mensen begeleidt en wil je, naast jouw eigen proces, ook leren om zelf mensen systemisch te begeleiden in en via het lichaam? Dan is de verdiepingscursus Systemisch Lichaamswerk mogelijk iets voor je. Hierin leer je zowel opstellingen in en via het lichaam te begeleiden als ook opstellingen bij ziekte en gezondheidsvragen.

In de agenda van www.familieopstellingen.nl vind je de actuele data van de verschillende workshops, intensives en cursussen op dit gebied.

Weet je niet precies wat nu het beste bij jou past als volgende stap of heb je andere vragen? Mail of bel me dan voor een vrijblijvende telefonische kennismaking via stefanie@familieopstellingen.nl / 0648102716

Graag ontmoet ik je.

Warme groet

Stefanie Bussing

Stefanie over het systemisch werk:
“Wat me vanaf het begin heeft geraakt in het opstellingenwerk is de eenvoud en helende werking die ervan uit kan gaan, wanneer we ons kunnen overgeven aan ‘het niet weten’. Mijn werk en specialisme weerspiegelen direct ook de reis die ik zelf ben gegaan en nog ga in het aanwezig zijn met dat wat is.”

W. http://www.beallyoucanbe.nl – M. stefanie@beallyoucanbe.nl – T. 06 48 10 27 16

Stefanie Bussing is de vrouw achter Counselingpraktijk ‘Be all you can Be’. Zij begeleidt mens en organisatie in vragen rondom vrouw zijn, vitaliteit en gezondheid en in vragen rondom leven met ziekte (specifiek kanker).
Haar uitgangspunt is een vitaal leven, waarin je je volledige potentieel benut en leeft. In haar begeleiding is bewustwording een sleutel. Zij helpt mensen bij het vinden van een nieuw perspectief in situaties waarin zij zich uit het lood geslagen voelen. De ervaring leer
t dat dit helpt bij het hervinden van  de innerlijke kracht en balans en dat daardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.
In haar werk maakt zij onder meer gebruik van het systemisch werk van Bert Hellinger (opstellingen), Opstellingen in het lichaam (systemisch zielswerk in het lichaam), Transactionele Analyse, The Reconnection® & Reconnective Healing®, teachings van o.a. Eckhart Tolle en Adyashanti en bovenal uit het leven zelf.

Stefanie is als partner verbonden aan de Academie voor Opstellingen

Binnen de Academie voor Opstellingen heeft zij zich gespecialiseerd in het systemisch lichaamswerk en opstellingen bij ziekte en gezondheidsvragen. Zij begeleidt individuele sessies, dagworkshops, intensives en cursussen en is als docent betrokken bij de jaaropleiding Familie- en Organisatieopstellingen van de Academie. Kijk in de agenda voor aankomende data of neem contact op voor meer informatie.

Aangesloten bij Bewust Haarlem 

Familieopstellingen, de onderste steen boven

Alweer ruim een jaar geleden dat dit artikel over Familieopstellingen in het Vitamin Magazine werd gepubliceerd, maar nog steeds een mooie basistekst en weergave van wat familieopstellingen zijn, voor wie het fenomeen familieopstellingen nieuw is.

Dit artikel, ‘Familieopstellingen, de onderste steen boven’, is geschreven door Sanne van der Rijt naar aanleiding van een workshop Familieopstellingen die ze bij me heeft gevolgd.

Bron: Vitamin Magazine, jaargang 14, nummer 4 Herfst 2015

Hartegroet,

Stefanie

W. http://www.beallyoucanbe.nl – M. stefanie@beallyoucanbe.nl – T. 06 48 10 27 16

Stefanie Bussing is de vrouw achter Counseling- en healingpraktijk ‘Be all you can Be’.
Zij begeleidt mensen in 1012192_207434832713611_121733199_n webversievragen rondom Aanwezig Zijn in je Lichaam, Gezondheid, Ziekte en meer specifiek over: Leven Met Kanker. Verder begeleidt ze vrouwen op het gebied van Vrouw Zijn en het Leven van je Roeping. 
Haar uitgangspunt is een vitaal leven, waarin je je volledige potentieel benut en leeft. In haar begeleiding is bewustwording een sleutel. Zij helpt mensen bij het vinden van een nieuw perspectief in situaties waarin zij zich uit het lood geslagen voelen. De ervaring leert dat dit helpt bij het hervinden van  de innerlijke kracht en balans en dat daardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.
In haar werk komen verschillende methoden en stromingen samen tot haar unieke blend, waarin: systemisch, lichaamsgericht, healing en bewustwording de sleutelwoorden zijn.
Zij is opgeleid in Tri-Energetic Counseling door Ricky Moore en Henry Marshall, in het systemisch werk door Hylke Bonnema in de traditie van Bert Hellinger (opstellingen), en in The Reconnection® & Reconnective Healing® door dr. Eric Pearl. Verder laat zij zich vooral leiden door het leven zelf en haar eigen reis daarin. 

Stefanie is als partner en docent verbonden aan de Academie voor Opstellingen

Aangesloten bij Bewust Haarlem 

 

Webinar: Hervindt de Levenskracht in je Lichaam

Gratis Webinar op woensdag 11 januari 20.30 – 21.30 uur

‘Wat vertelt jouw lichaam jou over jouw gezondheid’

levenskracht-hervinden

In dit webinar verkennen we de relaties tussen jou (wie jij in essentie bent), jouw lichaam en jouw gezondheid.
Kan jouw levenskracht vrij door jouw lichaam stromen als een stuwende en vormende kracht die jou helpt je te manifesteren in de wereld? Of stagneert de levensstroom in jou, op plekken in jouw lichaam? Wanneer dat zo is, hoe uit zich dat dan en wat ligt daar mogelijk aan ten grondslag?

Eén van de inzichten uit de opstellingen rondom dit thema is dat onze ziel wel zonder ons lichaam kan, maar andersom niet, ons lichaam zonder bezieling is levenloos. In de praktijk zien we natuurlijk allerlei gradaties in hoe we verbonden zijn met ons lichaam en de uitwerking daarvan in ons leven hier en nu. Denk aan vragen rondom gezondheid, relaties, jezelf manifesteren in het leven.
In alle gevallen geldt dat daar waar de bezieling mist, de vormende kracht die we nodig hebben om ons te manifesteren in kracht vermindert, wat op haar beurt weer ruimte geeft aan ziekte en gezondheidsklachten om te ontstaan. In die zin is ons lichaam ook een systeem (net als een familie) en iedere lichaamscel bevat herinneringen. Soms zijn deze herinneringen nog verbonden met oude (niet geziene) gebeurtenissen uit het familiesysteem, die onze eigen levenskracht in de weg staat om vrij te kunnen stromen.

Tijdens dit webinar deel ik mijn laatste inzichten met je vanuit het systemisch lichaamswerk en de ziekteopstellingen. Daarnaast is er ruim de gelegenheid voor het stellen van vragen en zullen we waarschijnlijk een korte ervaringsoefening doen vanuit het systemisch werk.
Dit webinar wordt in januari vooralsnog eenmalig live gegeven en niet opgenomen.
Inschrijven voor het webinar kan hier

PS Op 19 februari geef ik ook de gelijknamige workshop:  ‘Hervindt de Levenskracht in je Lichaam’

Warme groet,

Stefanie Bussing

W. http://www.beallyoucanbe.nl – M. stefanie@beallyoucanbe.nl – T. 06 48 10 27 16

Stefanie Bussing is de vrouw achter Counselingpraktijk ‘Be all you can Be’. Zij begeleidt mens en organisatie in vragen rondom vrouw zijn, vitaliteit en gezondheid en in vragen rondom leven met ziekte (specifiek kanker).
Haar uitgangspunt is een vitaal leven, waarin je je volledige potentieel benut en leeft. In haar begeleiding is bewustwording een sleutel. Zij helpt mensen bij het vinden van een nieuw perspectief in situaties waarin zij zich uit het lood geslagen voelen. De ervaring leer
t dat dit helpt bij het hervinden van  de innerlijke kracht en balans en dat daardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.
In haar werk maakt zij onder meer gebruik van het systemisch werk van Bert Hellinger (opstellingen), Opstellingen in het lichaam (systemisch zielswerk in het lichaam), Transactionele Analyse, The Reconnection® & Reconnective Healing®, teachings van o.a. Eckhart Tolle en Adyashanti en bovenal uit het leven zelf.

Stefanie is als partner verbonden aan de Academie voor Opstellingen

Aangesloten bij Bewust Haarlem 

Hoe één beeld al helend kan zijn en over de wijsheid die in het lichaam schuilt…

In oktober startte ik, samen met verschillende collega opstellers, aan de vervolgopleiding met Hylke Bonnema. Hoe fijn om de ruimte te hebben om even helemaal op te gaan in mijn eigen proces, in wat daar gezien wil worden en om dat aansluitend ook weer mee te nemen in mijn eigen groepen. Op de vooravond van het tweede blok, deel ik graag iets over mijn ervaring uit het eerste blok met je.

Mijn intentie voor dit eerste blok was te onderzoeken wat ik, als het gaat om mijn relatie, nog in mijn eigen systeem te zien had. Ook in deze groep werd me direct duidelijk hoe verbonden we met elkaar zijn en hoe een groep altijd een centraal thema in zich draagt, waarbij het helemaal kloppend is dat de mensen die aanwezig zijn, er zijn. Dat betekent dat iedere opstelling, ongeacht wie de vraag inbrengt, ook een opstelling voor jezelf is, resonerend met delen van jouw eigen vraag of thema. Zo ontving ik dus in aanloop naar mijn eigen opstelling al ´verschillende bouwstenen´vanaf de plekken die ik representeerde.

leven

En dan, BAM! zo confronterend en helend kan het eerste beeld van een opstelling dus zijn. Hoewel het beeld me verraste was het ook een directe bevestiging van het gevoel dat ik al langere tijd bij me droeg. Het gevoel van weinig ruimte in mijn leven, om echt vol te kunnen gaan staan. Het laat me ook zien hoe ik -als het om mezelf gaat- snel geneigd ben om conclusies te trekken in het hier en nu over oorzaak en gevolg, vooral als het om de liefde gaat. Terwijl het eerder andersom is. De onderstroom laat me haarfijn zien wat er werkelijk speelt en hoe zich dit in de bovenstroom vertaalt naar fysieke klachten (hoofd- en schouderpijn) en blokkades in het leven van de liefde.

Wat een wijsheid laat mijn lichaam me ervaren, ook tijdens de opstelling, wanneer ik duidelijk kan voelen dat gaandeweg de opstelling de hoofdpijn en pijn in mijn schouders en nek vermindert. Ondertussen heeft mijn hoofd de sterke neiging er doorheen te kletsen en te oordelen over alles wat klopt en vooral niet klopt. Prachtig om die beide dynamieken in mijzelf waar te nemen als zijnde ´dat wat er is´en daarbij te blijven. Om na de opstelling te merken dat wanneer ik (vanuit mijn hoofd) toegeef aan de neiging om te gaan schrijven over de opstelling ik letterlijk in mijn lichaam kan voelen hoe ik het proces terugdraai en de pijn in mijn hoofd weer opkomt. Hoe belangrijk het dus is om het verhaal uit de opstelling los te laten en het proces de ruimte te geven om vooruit te bewegen, zonder het te hoeven begrijpen.

Nu twee maanden verder zie ik hoe er sinds de opstelling steeds meer ruimte ontstaat voor mijn levens- en liefdesstroom om te stromen. Hoe ik me letterlijk groter en ruimer voel worden, van waaruit ik nog meer mijn plek in kan nemen in mijn leven en in dit bijzondere werk.
Het laat me weer zien dat het effect van de opstelling voor het grootste deel zit in hoe het door kan werken in het lichaam en van daaruit in het leven. Weer een laagje dieper in mijn ui, weer een laag dieper gezakt in mijn lichaam en aanwezigheid…

PS Mijn ervaringen en zielstroom volgend bied ik in 2017 het systemisch lichaamswerk (voorheen systemisch zielswerk in het lichaam) opnieuw aan in individuele sessies en daarnaast ook in de vorm van laagdrempelige dagworkshops, intensives en een 12 weken durende training met als focus ´Aanwezig Zijn in je Lichaam´. Daarnaast start er eind maart een cursus voor opstellers die zich willen scholen in het faciliteren van opstellingen via het lichaam.

Warme groet,

Stefanie Bussing

W. http://www.beallyoucanbe.nl – M. stefanie@beallyoucanbe.nl – T. 06 48 10 27 16

Stefanie Bussing is de vrouw achter Counselingpraktijk ‘Be all you can Be’. Zij begeleidt mens en organisatie in vragen rondom vrouw zijn, vitaliteit en gezondheid en in vragen rondom leven met ziekte (specifiek kanker).
Haar uitgangspunt is een vitaal leven, waarin je je volledige potentieel benut en leeft. In haar begeleiding is bewustwording een sleutel. Zij helpt mensen bij het vinden van een nieuw perspectief in situaties waarin zij zich uit het lood geslagen voelen. De ervaring leer
t dat dit helpt bij het hervinden van  de innerlijke kracht en balans en dat daardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.
In haar werk maakt zij onder meer gebruik van het systemisch werk van Bert Hellinger (opstellingen), Opstellingen in het lichaam (systemisch zielswerk in het lichaam), Transactionele Analyse, The Reconnection® & Reconnective Healing®, teachings van o.a. Eckhart Tolle en Adyashanti en bovenal uit het leven zelf.

Stefanie is als partner verbonden aan de Academie voor Opstellingen

Aangesloten bij Bewust Haarlem