Leven vanuit aanwezigheid in je lichaam

Hoe systemisch werk kan helpen bij het leren voelen in je lichaam

In de workshops die ik geef kom ik regelmatig mensen tegen die de wens hebben om het leven te leven waarvoor ze bedoeld zijn en die tegelijkertijd aangeven moeite te hebben om in hun lichaam te voelen en uit het denken te komen.

Jarenlang was ik zelf een wandelend hoofd en ik herken in deze mensen van mijn workshops nog steeds ook mijn eigen uitdaging om in mijn lichaam aanwezig te blijven en te blijven voelen als het leven spannend wordt en er oude patronen worden getriggerd. En dat is ok, dat die uitdaging er is. Het gaat erom het te herkennen en iedere keer dat ik me bewust word kan ik er weer voor kiezen om mijn hart te openen en me opnieuw te verbinden met mijzelf en de ander.

12 weken training aanwezig zijn in je lichaam

Het mooie aan het opstellingenwerk is dat het je kan ondersteunen in het gaan voelen van wat er zich afspeelt in jouw lichaam. Want wanneer je moeite hebt om aanwezig te zijn in je lichaam, wil dat niet zeggen dat je niet kunt voelen. Sterker nog, vaak kunnen de mensen die met dit soort vragen bij me komen, juist heel goed voelen en voelen ze juist heel veel wanneer ze in hun lichaam aanwezig zijn. Een beetje te veel om alles te verwerken en een plek te geven. Daarbij spelen situaties uit het eigen verleden of nog verder terug ook een rol. Voelt het hierdoor onveilig om in het lichaam aanwezig te zijn en alles te voelen.
Iets anders wat ik regelmatig hoor is het gevoel van heimwee naar de eenheid en moeite om hier op aarde te zijn. Er zit iets tussen, een blokkade, waardoor echt ‘ja’ zeggen tegen het leven, niet of moeilijk lukt. Leven vanuit aanwezigheid in het lichaam is dan moeilijk, en leven vanuit het hoofd lijkt in dat geval een veilige escape en overlevingsmechanisme.

Het systemisch werk ondersteunt eigenlijk op 2 manieren het waarnemen van wat zich in jouw lichaam afspeelt.

1) Het is als het trainen van je gewaarzijn.

Door als representant in een opstelling van iemand anders te staan scherp je jouw waarneming van de informatie die zich via sensaties in jouw lichaam laat ervaren (als een soort meditatie). Het geeft je vertrouwen dat datgene dat je voelt in je lichaam ook klopt en dat je daarop kunt vertrouwen.

2) Het helpt je bij het vrijmaken van jouw eigen levensstroom.

Het systemisch werk (of opstellingenwerk) is een krachtige methode om blokkades zichtbaar te maken, die jou in oude patronen vasthouden en jouw levensstroom belemmeren om vrij te stromen. Het helpt je hier beweging in te laten ontstaan en de levensstroom vrijer te laten stromen. Dit geldt ook voor de blokkades die je ervan weerhouden om in je lichaam aanwezig te zijn en te voelen wat er is.

In het systemisch lichaamswerk, dit zijn opstellingen in en via het lichaam, blijven we nog dichter bij het lichaam en de signalen die het lichaam geeft. Wanneer we het gevoel hebben dat de blokkade in het hier en nu terugvoert naar gebeurtenissen of personen uit eerdere generaties, volgen we de spanning of leegte, die in het lichaam gevoeld wordt, het familiesysteem in. We gaan samen op zoek naar waar de spanning mee resoneert in de familiegeschiedenis. Het lichaam geeft, voorbij de verhalen, feilloos de richting aan. Als we het beginpunt hebben gevonden, waar de spanning is begonnen, kan het lichaam de spanning loslaten en ontstaat er weer ruimte in het lichaam voor de eigen levensstroom.

Na een opstelling via het lichaam geven mensen vaak aan dat ze het gevoel hebben een verre reis gemaakt te hebben. Wat in zekere zin ook zo is. Het is een reis door generaties en bewustzijnslagen in en om het lichaam. Verder hoor ik vaak na de sessie dat er meer gevoel van aanwezigheid is in het lichaam en ook meer balans ervaren wordt. Balans tussen de boven- en onderkant en tussen de linker- en rechterhelft van het lichaam.

Herken je jezelf hierin en heb je het verlangen om voluit en meer vanuit je lichaam te leven? Dan is, afhankelijk van wat bij jou past; een individuele sessie, dagworkshop, intensive systemisch lichaamswerk of de 12 weken training: Aanwezig Zijn in je Lichaam misschien iets voor je.

Heb je een eigen praktijk waarin je (mede)  vanuit het systemisch werk mensen begeleidt en wil je, naast jouw eigen proces, ook leren om zelf mensen systemisch te begeleiden in en via het lichaam? Dan is de verdiepingscursus Systemisch Lichaamswerk mogelijk iets voor je. Hierin leer je zowel opstellingen in en via het lichaam te begeleiden als ook opstellingen bij ziekte en gezondheidsvragen.

In de agenda van www.familieopstellingen.nl vind je de actuele data van de verschillende workshops, intensives en cursussen op dit gebied.

Weet je niet precies wat nu het beste bij jou past als volgende stap of heb je andere vragen? Mail of bel me dan voor een vrijblijvende telefonische kennismaking via stefanie@familieopstellingen.nl / 0648102716

Graag ontmoet ik je.

Warme groet

Stefanie Bussing

Stefanie over het systemisch werk:
“Wat me vanaf het begin heeft geraakt in het opstellingenwerk is de eenvoud en helende werking die ervan uit kan gaan, wanneer we ons kunnen overgeven aan ‘het niet weten’. Mijn werk en specialisme weerspiegelen direct ook de reis die ik zelf ben gegaan en nog ga in het aanwezig zijn met dat wat is.”

W. http://www.beallyoucanbe.nl – M. stefanie@beallyoucanbe.nl – T. 06 48 10 27 16

Stefanie Bussing is de vrouw achter Counselingpraktijk ‘Be all you can Be’. Zij begeleidt mens en organisatie in vragen rondom vrouw zijn, vitaliteit en gezondheid en in vragen rondom leven met ziekte (specifiek kanker).
Haar uitgangspunt is een vitaal leven, waarin je je volledige potentieel benut en leeft. In haar begeleiding is bewustwording een sleutel. Zij helpt mensen bij het vinden van een nieuw perspectief in situaties waarin zij zich uit het lood geslagen voelen. De ervaring leer
t dat dit helpt bij het hervinden van  de innerlijke kracht en balans en dat daardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.
In haar werk maakt zij onder meer gebruik van het systemisch werk van Bert Hellinger (opstellingen), Opstellingen in het lichaam (systemisch zielswerk in het lichaam), Transactionele Analyse, The Reconnection® & Reconnective Healing®, teachings van o.a. Eckhart Tolle en Adyashanti en bovenal uit het leven zelf.

Stefanie is als partner verbonden aan de Academie voor Opstellingen

Binnen de Academie voor Opstellingen heeft zij zich gespecialiseerd in het systemisch lichaamswerk en opstellingen bij ziekte en gezondheidsvragen. Zij begeleidt individuele sessies, dagworkshops, intensives en cursussen en is als docent betrokken bij de jaaropleiding Familie- en Organisatieopstellingen van de Academie. Kijk in de agenda voor aankomende data of neem contact op voor meer informatie.

Aangesloten bij Bewust Haarlem 

Familieopstellingen, de onderste steen boven

Alweer ruim een jaar geleden dat dit artikel over Familieopstellingen in het Vitamin Magazine werd gepubliceerd, maar nog steeds een mooie basistekst en weergave van wat familieopstellingen zijn, voor wie het fenomeen familieopstellingen nieuw is.

Dit artikel, ‘Familieopstellingen, de onderste steen boven’, is geschreven door Sanne van der Rijt naar aanleiding van een workshop Familieopstellingen die ze bij me heeft gevolgd.

Bron: Vitamin Magazine, jaargang 14, nummer 4 Herfst 2015

Hartegroet,

Stefanie

W. http://www.beallyoucanbe.nl – M. stefanie@beallyoucanbe.nl – T. 06 48 10 27 16

Stefanie Bussing is de vrouw achter Counseling- en healingpraktijk ‘Be all you can Be’.
Zij begeleidt mensen in 1012192_207434832713611_121733199_n webversievragen rondom Aanwezig Zijn in je Lichaam, Gezondheid, Ziekte en meer specifiek over: Leven Met Kanker. Verder begeleidt ze vrouwen op het gebied van Vrouw Zijn en het Leven van je Roeping. 
Haar uitgangspunt is een vitaal leven, waarin je je volledige potentieel benut en leeft. In haar begeleiding is bewustwording een sleutel. Zij helpt mensen bij het vinden van een nieuw perspectief in situaties waarin zij zich uit het lood geslagen voelen. De ervaring leert dat dit helpt bij het hervinden van  de innerlijke kracht en balans en dat daardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.
In haar werk komen verschillende methoden en stromingen samen tot haar unieke blend, waarin: systemisch, lichaamsgericht, healing en bewustwording de sleutelwoorden zijn.
Zij is opgeleid in Tri-Energetic Counseling door Ricky Moore en Henry Marshall, in het systemisch werk door Hylke Bonnema in de traditie van Bert Hellinger (opstellingen), en in The Reconnection® & Reconnective Healing® door dr. Eric Pearl. Verder laat zij zich vooral leiden door het leven zelf en haar eigen reis daarin. 

Stefanie is als partner en docent verbonden aan de Academie voor Opstellingen

Aangesloten bij Bewust Haarlem 

 

Webinar: Hervindt de Levenskracht in je Lichaam

Gratis Webinar op woensdag 11 januari 20.30 – 21.30 uur

‘Wat vertelt jouw lichaam jou over jouw gezondheid’

levenskracht-hervinden

In dit webinar verkennen we de relaties tussen jou (wie jij in essentie bent), jouw lichaam en jouw gezondheid.
Kan jouw levenskracht vrij door jouw lichaam stromen als een stuwende en vormende kracht die jou helpt je te manifesteren in de wereld? Of stagneert de levensstroom in jou, op plekken in jouw lichaam? Wanneer dat zo is, hoe uit zich dat dan en wat ligt daar mogelijk aan ten grondslag?

Eén van de inzichten uit de opstellingen rondom dit thema is dat onze ziel wel zonder ons lichaam kan, maar andersom niet, ons lichaam zonder bezieling is levenloos. In de praktijk zien we natuurlijk allerlei gradaties in hoe we verbonden zijn met ons lichaam en de uitwerking daarvan in ons leven hier en nu. Denk aan vragen rondom gezondheid, relaties, jezelf manifesteren in het leven.
In alle gevallen geldt dat daar waar de bezieling mist, de vormende kracht die we nodig hebben om ons te manifesteren in kracht vermindert, wat op haar beurt weer ruimte geeft aan ziekte en gezondheidsklachten om te ontstaan. In die zin is ons lichaam ook een systeem (net als een familie) en iedere lichaamscel bevat herinneringen. Soms zijn deze herinneringen nog verbonden met oude (niet geziene) gebeurtenissen uit het familiesysteem, die onze eigen levenskracht in de weg staat om vrij te kunnen stromen.

Tijdens dit webinar deel ik mijn laatste inzichten met je vanuit het systemisch lichaamswerk en de ziekteopstellingen. Daarnaast is er ruim de gelegenheid voor het stellen van vragen en zullen we waarschijnlijk een korte ervaringsoefening doen vanuit het systemisch werk.
Dit webinar wordt in januari vooralsnog eenmalig live gegeven en niet opgenomen.
Inschrijven voor het webinar kan hier

PS Op 19 februari geef ik ook de gelijknamige workshop:  ‘Hervindt de Levenskracht in je Lichaam’

Warme groet,

Stefanie Bussing

W. http://www.beallyoucanbe.nl – M. stefanie@beallyoucanbe.nl – T. 06 48 10 27 16

Stefanie Bussing is de vrouw achter Counselingpraktijk ‘Be all you can Be’. Zij begeleidt mens en organisatie in vragen rondom vrouw zijn, vitaliteit en gezondheid en in vragen rondom leven met ziekte (specifiek kanker).
Haar uitgangspunt is een vitaal leven, waarin je je volledige potentieel benut en leeft. In haar begeleiding is bewustwording een sleutel. Zij helpt mensen bij het vinden van een nieuw perspectief in situaties waarin zij zich uit het lood geslagen voelen. De ervaring leer
t dat dit helpt bij het hervinden van  de innerlijke kracht en balans en dat daardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.
In haar werk maakt zij onder meer gebruik van het systemisch werk van Bert Hellinger (opstellingen), Opstellingen in het lichaam (systemisch zielswerk in het lichaam), Transactionele Analyse, The Reconnection® & Reconnective Healing®, teachings van o.a. Eckhart Tolle en Adyashanti en bovenal uit het leven zelf.

Stefanie is als partner verbonden aan de Academie voor Opstellingen

Aangesloten bij Bewust Haarlem 

Hoe één beeld al helend kan zijn en over de wijsheid die in het lichaam schuilt…

In oktober startte ik, samen met verschillende collega opstellers, aan de vervolgopleiding met Hylke Bonnema. Hoe fijn om de ruimte te hebben om even helemaal op te gaan in mijn eigen proces, in wat daar gezien wil worden en om dat aansluitend ook weer mee te nemen in mijn eigen groepen. Op de vooravond van het tweede blok, deel ik graag iets over mijn ervaring uit het eerste blok met je.

Mijn intentie voor dit eerste blok was te onderzoeken wat ik, als het gaat om mijn relatie, nog in mijn eigen systeem te zien had. Ook in deze groep werd me direct duidelijk hoe verbonden we met elkaar zijn en hoe een groep altijd een centraal thema in zich draagt, waarbij het helemaal kloppend is dat de mensen die aanwezig zijn, er zijn. Dat betekent dat iedere opstelling, ongeacht wie de vraag inbrengt, ook een opstelling voor jezelf is, resonerend met delen van jouw eigen vraag of thema. Zo ontving ik dus in aanloop naar mijn eigen opstelling al ´verschillende bouwstenen´vanaf de plekken die ik representeerde.

leven

En dan, BAM! zo confronterend en helend kan het eerste beeld van een opstelling dus zijn. Hoewel het beeld me verraste was het ook een directe bevestiging van het gevoel dat ik al langere tijd bij me droeg. Het gevoel van weinig ruimte in mijn leven, om echt vol te kunnen gaan staan. Het laat me ook zien hoe ik -als het om mezelf gaat- snel geneigd ben om conclusies te trekken in het hier en nu over oorzaak en gevolg, vooral als het om de liefde gaat. Terwijl het eerder andersom is. De onderstroom laat me haarfijn zien wat er werkelijk speelt en hoe zich dit in de bovenstroom vertaalt naar fysieke klachten (hoofd- en schouderpijn) en blokkades in het leven van de liefde.

Wat een wijsheid laat mijn lichaam me ervaren, ook tijdens de opstelling, wanneer ik duidelijk kan voelen dat gaandeweg de opstelling de hoofdpijn en pijn in mijn schouders en nek vermindert. Ondertussen heeft mijn hoofd de sterke neiging er doorheen te kletsen en te oordelen over alles wat klopt en vooral niet klopt. Prachtig om die beide dynamieken in mijzelf waar te nemen als zijnde ´dat wat er is´en daarbij te blijven. Om na de opstelling te merken dat wanneer ik (vanuit mijn hoofd) toegeef aan de neiging om te gaan schrijven over de opstelling ik letterlijk in mijn lichaam kan voelen hoe ik het proces terugdraai en de pijn in mijn hoofd weer opkomt. Hoe belangrijk het dus is om het verhaal uit de opstelling los te laten en het proces de ruimte te geven om vooruit te bewegen, zonder het te hoeven begrijpen.

Nu twee maanden verder zie ik hoe er sinds de opstelling steeds meer ruimte ontstaat voor mijn levens- en liefdesstroom om te stromen. Hoe ik me letterlijk groter en ruimer voel worden, van waaruit ik nog meer mijn plek in kan nemen in mijn leven en in dit bijzondere werk.
Het laat me weer zien dat het effect van de opstelling voor het grootste deel zit in hoe het door kan werken in het lichaam en van daaruit in het leven. Weer een laagje dieper in mijn ui, weer een laag dieper gezakt in mijn lichaam en aanwezigheid…

PS Mijn ervaringen en zielstroom volgend bied ik in 2017 het systemisch lichaamswerk (voorheen systemisch zielswerk in het lichaam) opnieuw aan in individuele sessies en daarnaast ook in de vorm van laagdrempelige dagworkshops, intensives en een 12 weken durende training met als focus ´Aanwezig Zijn in je Lichaam´. Daarnaast start er eind maart een cursus voor opstellers die zich willen scholen in het faciliteren van opstellingen via het lichaam.

Warme groet,

Stefanie Bussing

W. http://www.beallyoucanbe.nl – M. stefanie@beallyoucanbe.nl – T. 06 48 10 27 16

Stefanie Bussing is de vrouw achter Counselingpraktijk ‘Be all you can Be’. Zij begeleidt mens en organisatie in vragen rondom vrouw zijn, vitaliteit en gezondheid en in vragen rondom leven met ziekte (specifiek kanker).
Haar uitgangspunt is een vitaal leven, waarin je je volledige potentieel benut en leeft. In haar begeleiding is bewustwording een sleutel. Zij helpt mensen bij het vinden van een nieuw perspectief in situaties waarin zij zich uit het lood geslagen voelen. De ervaring leer
t dat dit helpt bij het hervinden van  de innerlijke kracht en balans en dat daardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.
In haar werk maakt zij onder meer gebruik van het systemisch werk van Bert Hellinger (opstellingen), Opstellingen in het lichaam (systemisch zielswerk in het lichaam), Transactionele Analyse, The Reconnection® & Reconnective Healing®, teachings van o.a. Eckhart Tolle en Adyashanti en bovenal uit het leven zelf.

Stefanie is als partner verbonden aan de Academie voor Opstellingen

Aangesloten bij Bewust Haarlem 

Wat vertelt jouw lichaam jou?

Gratis webinar op 6 oktober 2016 van 20.30 – 21.30 uur

eigenliefde
Het afgelopen jaar heb ik er al veel over geschreven: het systemisch zielswerk in het lichaam.

In dit eerste webinar over dit thema verkennen we het heilige huwelijk tussen jou (wie jij in essentie bent) en jouw lichaam, daar waar jouw lichaam en ziel samenkomen. Hoe ben jij verbonden met jouw lichaam? Ben jij verworden tot een wandelend hoofd of kun je heel scherp waarnemen wat jouw lichaam jou wil vertellen?
Eén van de inzichten uit de opstellingen rondom dit thema is dat onze ziel wel zonder ons lichaam kan, maar andersom niet, ons lichaam zonder de bezieling van onze ziel is levenloos. In de praktijk zien we natuurlijk allerlei gradaties in hoe we verbonden zijn met ons lichaam en de uitwerking daarvan in ons leven hier en nu. Denk aan vragen rondom gezondheid, relaties, jezelf manifesteren in het leven.

In het systemisch zielswerk in het lichaam komen veel van deze thema’s naar voren, met steeds opnieuw de link naar de verbinding met jouw lichaam. In de sessies volgen we de signalen van het lichaam in het hier en nu, maar ook dieper het systemisch veld in, naar dat wat geen plek heeft gekregen en resoneert met de signalen in ons lichaam.
Hoe dat in zijn werk gaat, wat je daarbij kunt verwachten en wat het je kan brengen vertel ik je in dit webinar aan de hand van praktijkvoorbeelden en inzichten. Daarbij zullen we ook een korte oefening doen, om iets van dit werk te ervaren.
Inschrijven voor dit webinar op 6 oktober van 20.30 – 21.30 uur

PS. Op 21 en 22 oktober 2016 geef ik voor de 2e keer de intensive Systemisch Zielswerk in het Lichaam, waarin we in een kleine groep van maximaal 10 deelnemers de relatie met ons lichaam dieper onderzoeken. 
PSS. Wil je niet wachten op het webinar of de intensive maar direct een individuele sessie boeken? Dat kan natuurlijk ook. Neem in dat geval contact met me op voor meer informatie en het maken van een afspraak.

Warme groet,

Stefanie Bussing

W. http://www.beallyoucanbe.nl – M. stefanie@beallyoucanbe.nl – T. 06 48 10 27 16

Stefanie Bussing is de vrouw achter Counselingpraktijk ‘Be all you can Be’. Zij begeleidt mens en organisatie in vragen rondom vrouw zijn, vitaliteit en gezondheid en in vragen rondom leven met ziekte (specifiek kanker).
Haar uitgangspunt is een vitaal leven, waarin je je volledige potentieel benut en leeft. In haar begeleiding is bewustwording een sleutel. Zij helpt mensen bij het vinden van een nieuw perspectief in situaties waarin zij zich uit het lood geslagen voelen. De ervaring leer
t dat dit helpt bij het hervinden van  de innerlijke kracht en balans en dat daardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.
In haar werk maakt zij onder meer gebruik van het systemisch werk van Bert Hellinger (opstellingen), Opstellingen in het lichaam (systemisch zielswerk in het lichaam), Transactionele Analyse, The Reconnection® & Reconnective Healing®, teachings van o.a. Eckhart Tolle en Adyashanti en bovenal uit het leven zelf.

Stefanie is als partner verbonden aan de Academie voor Opstellingen

Aangesloten bij Bewust Haarlem 

Overgave aan de Liefde

Uit: Cursus Licht op Ziekte & Gezondheid
Blok 3: Leef de Liefde

Wat een bijzondere reis maken we samen in deze cursus. Het voelt echt als een voorrecht om dit te mogen begeleiden samen met collega Arianne de Zwart.

7 vrouwen startten afgelopen april met de cursus met de intentie om anders contact te maken met hun fysieke conditie en met het verlangen waar te nemen wat de boodschap is onder de ziekte of klachten waar ze op dit moment mee te maken hebben.
In het 1e blok maakten we contact met de ziekte/gezondheidsklachten en alles wat daarom heen speelt aan gevoelens en emoties en met het leven en de dood. In dit blok zagen we onder andere hoe leven en dood nauw met elkaar verbonden zijn, hetzelfde, elkaars spiegelbeeld.
Het 2e blok: “Mijn ziel kan zonder mijn lichaam, maar andersom niet”. Dit blok stond in het teken van dieper contact met het lichaam, met wat het ons wil vertellen. Een blok van verkennen en waarnemen in het lichaam met behulp van opstellingen en met gastdocent Henk Fransen, die ons meenam in de psychosomatiek en het helend tekenen.

En een paar weken terug hebben we elkaar opnieuw ontmoet voor het 3e blok, met als thema ‘Leef de Liefde’. Alles uit de eerste 2 blokken stroomt mee dit blok in om te verkennen hoe en waar de liefde stroomt voor onszelf en in relatie tot de ander. Waar stroomt het vrij en hart - het leven is een cycluswaar blokkeert het? Wat is de impact van het hebben van een ziekte hierop?
Twee vrouwen uit de groep zien in de ontmoeting met elkaar tijdens een oefening opeens haarscherp hoe de kanker hen niet alleen dicht bij de dood heeft gebracht, maar ook bij het leven en bij de wil om te leven. Hoe ze lange tijd iets hebben gedragen wat niet van hen was en hoe de kanker ze als het ware weer in contact heeft gebracht met hun eigen plek en zielstroom.
Zo komen we ook opnieuw bij de teruggetrokken delen terecht die te kwetsbaar voelen om er echt te laten zijn, die gepantserd zijn door overlevingsstructuren.  We zien in verschillende opstellingen dat de liefde voor onszelf zich niet met het hoofd of maskers laat verleiden. De liefde is er, simpelweg en altijd. Voelbaar en zichtbaar op het moment dat we het overlevingsmechanisme en de vluchtroutes wel los móeten laten, omdat ze niet meer werken. Dan is daar in het Niet Weten, in wat soms als opperste radeloosheid wordt ervaren, de Liefde voor onszelf met daarachter verscholen, de Parel in al haar schoonheid, kwetsbaarheid èn kracht.
Een waardevol blok met diepe inzichten en transformatiemomenten voor zowel de cursisten als voor mijzelf en Arianne.

In oktober zetten we onze reis voort in het 4e en laatste blok, waarin we nog dieper het systemisch veld ingaan om te onderzoeken en waar te nemen waar de boodschap van de ziekte mee verbonden is in het familiesysteem en waar de boodschap in essentie overgaat.

PS  Spreekt deze cursus jou aan, vanuit jouw persoonlijke reis en /of als therapeut, de 2e cursus start op 30 september a.s. Voorafgaand kun je nog meer van dit werk voelen en ervaren in de dagworkshop Licht op Ziekte en Gezondheid van 18 september a.s. als ook in het aankomende gratis webinar van  woensdagavond 21 september

Warme groet,

Stefanie Bussing

W. http://www.beallyoucanbe.nl – M. stefanie@beallyoucanbe.nl – T. 06 48 10 27 16

Stefanie Bussing is de vrouw achter Counselingpraktijk ‘Be all you can Be’. Zij begeleidt mens en organisatie in vragen rondom vrouw zijn, vitaliteit en gezondheid en in vragen rondom leven met ziekte (specifiek kanker).
Haar uitgangspunt is een vitaal leven, waarin je je volledige potentieel benut en leeft. In haar begeleiding is bewustwording een sleutel. Zij helpt mensen bij het vinden van een nieuw perspectief in situaties waarin zij zich uit het lood geslagen voelen. De ervaring leer
t dat dit helpt bij het hervinden van  de innerlijke kracht en balans en dat daardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.
In haar werk maakt zij onder meer gebruik van het systemisch werk van Bert Hellinger (opstellingen), Opstellingen in het lichaam (systemisch zielswerk in het lichaam), Transactionele Analyse, The Reconnection® & Reconnective Healing®, teachings van o.a. Eckhart Tolle en Adyashanti en bovenal uit het leven zelf.

Stefanie is als partner verbonden aan de Academie voor Opstellingen

Aangesloten bij Bewust Haarlem 

Hoe het vuur mij riep deze zomer…

Healingfestival, 20 augustus 2016. Sinds ik weet dat er een mogelijkheid is om een vuurloop te doen, dit festival trekt het aan me. Alleen heeft Liza zich net ingeschreven voor een sessie Systemisch Zielswerk in het Lichaam op die tijd en kan ik de roep van het vuur niet volgen. Ik heb er vrede mee, al voelt het wel als gemiste kans. Vooral omdat ik weet dat als ik voel dat ik geroepen word, dit meestal wel klopt en goed is om te volgen. Een kwartier voor de sessie komt Liza met haar man en mijn tentgenoot naar me toe: “wat als we nou eens met zijn vieren naar de vuurloop gaan vanavond en dan kom ik morgenochtend voor de sessie.” Even sputter ik wat, hier had ik niet op gerekend en direct komt de vraag ‘wil ik dit wel echt?’ Dan laat ik het los en laat ik het over mee heen komen… Open en zonder verwachting.

“Hoeveel vuur kun jij eigenlijk aan?” vraagt Steph, één van de begeleiders van de vuurloop. Het is een vraag die me raakt en bij me blijft, ‘hoeveel vuur kan ik eigenlijk aan?’ Heel praktisch, hoeveel vuur kunnen mijn voeten aan, maar ook en vooral: hoeveel van mijn eigen innerlijk vuur kan ik eigenlijk aan, durf ik aan, voordat ik bang ben te verbranden?’ Ik herken in deze vraag wel dat ik snel bang ben dat het teveel, te groot, te intens is en dat ik vanuit die angst uit verbinding ga (met mezelf en de omgeving).

En die angst ligt nu straks letterlijk voor me als een ‘rode loper’ van brandende kooltjes.

Er is een stem in mij die er vast van overtuigd is dat ik hier wel ben, maar dat ik dit natuurlijk niet ga doen. Ik lijk wel gek. De volgende dag moet ik nog sessies geven en dat kan natuurlijk niet als de blaren op mijn voeten staan…

Maar als ik hieronder voel, neem ik iets anders waar, daar ligt een gevoel van rust, aanvaarding. Om eerlijk te zijn voel of denk ik op die plek niet zoveel spectaculairs op dat moment. Het is alsof ik mezelf met enige verbazing waarneem. Ik, die altijd enorme weerstand  en oordelen had over vuurlopen en de mensen die dat deden (macho’s), zit hier nu bij een vuurloop. Waarom? Met welke intentie? Geen idee. Ik kom niet verder dan ‘ik werd geroepen. Op een of andere manier, ik weet ook niet waarom, moet ik hier zijn en ik ga gaandeweg wel ontdekken waarom, wat die roep is.’

Wanneer we de vuurshmmm vuurtapel aansteken zie ik hoe de vlammen zich in rap tempo voeden aan het hout en zo aan kracht winnen. het vuur wordt groter en groter, krachtiger, warmer, maar ook nietsontziend en allesverslindend met een enorme focus. We staan er in een cirkel omheen. Het is doodstil, het enige wat te horen is het vuur. Terwijl ik daar sta voel ik hoe het vuur mijn respect afdwingt, maar ook hoe ik er bijna mee versmelt, in opga en hoe dat me tegelijkertijd angst inboezemt.

Dan komen de eerste druppels, het begint te regenen, eerst zachtjes, maar al snel harder en harder, totdat we moeten schuilen voor de regen in de keukentent. Het vuur hindert het niet, dat brandt onverstoorbaar verder. Met dat we ons verplaatsen, is de magie van de stilte verbroken en kan ik voelen hoe de aandacht versnippert, we minder aanwezig zijn. Er verschijnt een regenboog en iemand zegt: “dit is een teken”, waarop Henk (die ons begeleidt in dit avontuur) even onverstoorbaar als het vuur vraagt: “En als je nu straks voor die rode loper staat en je ziet een regenboog, waar ben je dan met je aandacht? Ben je dan aanwezig?”

Henk vertelt ons over de kracht van aanwezig zijn, en hoe dat een voorwaarde is om zonder blaren over het vuur heen te gaan. Want, wanneer je volledig aanwezig bent is je energie (je innerlijk vuur) net zo krachtig als dat van de vuurkolen onder je voeten. Maar gat je aandacht naar iets anders, een regenboog, een gedachte, een angst, dan verslapt je aanwezigheid, je focus en brandt het vuur aan je voeten.
En zo spiegelt Henk ons keer op keer in deze voorbereiding op de vuurloop in onze aanwezigheid. “Het is droog” zegt iemand en Henk antwoordt “hoe is het met jouw aanwezigheid nu?”

Al die tijd zit ik daar stil me af te vragen; ben ik aanwezig? Ik weet het antwoord niet, ik voel geen angst, heb geen verhalen in mijn hoofd en ergens is dat vreemd, ik denk of voel altijd wel iets. Ik besluit het idee dat er iets moet zijn of moet gebeuren, los te laten en er maar bij te blijven, bij het niet weten en bij dat wat er is. Het is grappig te zien dat er iets in mij is dat vindt dat ik toch wel zenuwachtig ‘hoor’ te zijn en dat ik geneigd ben om dat gevoel te gaan leven, ookal is het er niet…

We lopen terug naar het vuur, de stapel hout is inmiddels een bergje hete kolen geworden. Ze worden uitgeharkt tot een loper van rode kolen en daar komen dan toch de zenuwen verpakt in verhalen, uitvluchten, strategieën ‘als ik er nu zo overheen ga, daar zijn de kolen niet zo rood’ en ‘ik ga dit natuurlijk niet doen’.
In de onderstroom opnieuw een gevoel van stilte, geroepen worden, weten dat ik precies ben waar ik moet zijn. Vanuit de opstellingen weet ik maar al te goed dat je in de bovenstroom nog zoveel kabaal kan maken, maar dat uiteindelijk de onderstroom de richting bepaalt. Zo ook hier. Ik voel opnieuw de hypnotiserende kracht van het vuur. Ik trek me terug in mezelf en voel hoe mijn aandacht zich begint te focussen.

Henk gaat als eerste over het vuur heen, gevolgd door de volgende man. Ik aanschouw het en voel hoe het vertrouwen in mij groeit. Dan gaat er weer een man overheen, maar aan de andere kant van het vuur begint hij hard te huilen. Mijn vertrouwen is in 1 klap weer weg. Er vol van overtuigd dat hij huilt van de pijn en zijn voeten heeft verbrand (wat overigens niet zo was) ben ik me direct bewust van wat er gebeurt als ik er op wilskracht overheen ga. In gedachten zie ik me de volgende dag al met pijn in mijn voeten de sessies geven. Oftewel, in 1 klap was ik niet meer aanwezig, zat ik in allerlei verhalen en angst.

Terwijl dat allemaal zo in mij speelt gaan ondertussen de volgende mannen over het vuur heen, gevolgd door de eerste vrouwen. Mijn focus komt terug en ik merk hoe ik naar voren wordt getrokken, tot ik zelf op de deken voor het vuur sta. Ik voel weer dat ‘rare’ gevoel van aanwezig zijn zonder denken en zonder emotie. Ik speur mijn lichaam af en vraag me af, is dit echt een ‘ja’, of zweef ik er ergens boven?
In gedachte hoor ik Henk weer zeggen “als er angst is, sluit vriendschap met de angst en neem je angst mee over het vuur. Voel je ademhaling.” Omdat ik niet zeker weet of er een echt ‘ja’ is en ik echt volledig aanwezig ben in mijn lichaam, richt ik me bewust op mijn ademhaling. Ik voel hoe mijn aanwezigheid in mijn lichaam groeit en daarmee ook mijn ‘ja’. Bijna is het er, ik voel van langzaam de beweging komen om te gaan lopen en dan roept iemand “je kunt het”. Weg is mijn aanwezigheid, mijn focus ligt weer buiten mijn lichaam (zo snel gaat dat dus bij mij) en als 1e loop ik om het vuur heen naar de andere kant. Maar het is nog niet voorbij….
Opnieuw ga ik naar voren. Half aan de zijkant voel ik hoe de energie in mijn lichaam sterker wordt. ‘De oermoeder’, schiet er door me heen, maar ik kan me niet echt met haar verbinden. In een impuls vraag ik Patricia, de vuurvrouw, achter me te komen staan. De energie in mijn benen en voeten wordt krachtiger totdat van binnenuit die beweging volgt en ik erover heen loop. Bij de laatste stap schiet de gedachte door me heen “het is helemaal niet heet, het stelt niet veel voor”, op datzelfde moment laat het vuur zijn hitte aan me voelen en ik voel het mijn linkervoetzool inschieten.

Die plek op mijn linkervoet zal ik de hele nacht blijven voelen, als een brandende plek, zonder dat er een blaar of iets zichtbaar is. Als ik op internet kijk, zie ik dat de plek op mijn voet overeenkomt met de schildklier. Tijdens een vuurloop schiet het vuur soms op die plekken de voet in waarin het lichaam een energie (vuur) tekort is, zo vertelde Henk aan het einde van de avond. Dit worden ‘kisses of fire’ genoemd. Hij eindigt met: “het lichaam en het vuur liegen nooit.” Dat wist ik natuurlijk al, maar ook in mijn geval kan ik het direct plaatsen. Mijn schildklier werkt al 5,5 jaar (sinds de geboorte van mijn zoon) niet meer goed, te langzaam en kan dus wel een energyboost gebruiken. Het is als een cadeau van het vuur.

Maar het vuur gaf me die avond nog een cadeau. Nadat ik er de eerste keer overheen was gelopen, zei mijn ego “dit was zo makkelijk, dat je het nu nogmaals moet doen, maar dan alleen, zonder hulp.”
“Wie wil kan er nu in stilte overheen lopen” zegt Henk. Ok, denk ik, dat is wat ik te doen heb, er alleen overheen lopen in stilte, zonder drum en zonder hulp van anderen. Terwijl ik het nu schrijf, voel ik hoe ik mezelf op dat moment een norm, een eis oplegde. Ik was niet meer open aanwezig en aan het onderzoeken, nee ik zat inmiddels in mijn welbekende competitieve en prestatiegerichte ikje, die iets moet bewijzen.
En dus sta ik weer op die deken, met de hete rode kolen voor me. Dit keer geen aftastende stilte, maar een luid bonzend hart dat uit mijn borstkas lijkt te knallen. Ik probeer mijn hart rustiger te krijgen door te ademen, zonder succes natuurlijk. Mijn hart wil gehoord worden… Dit is het moment om vrienden te worden met mijn angstig bonzende hart, het bij de hand te nemen en samen over het vuur te gaan… of niet. Je hebt altijd een keuze. Mijn keuze was om mijn ‘nee’ te volgen, om trouw te zijn aan mijn hart en naar de zijkant te gaan. Eenmaal daar werd ik overspoeld door een diepe dankbaarheid, kon ik mijn ‘nee’ helemaal omarmen en ontspannen in een tevreden ‘het is goed en genoeg zo, het is SZL intensive skylineklaar.’ Het is niet erg om hulp te vragen, je hoeft niet stoer te zijn en alles alleen te kunnen. Je mag zacht zijn.

Wat bijzonder om nu op deze manier, zo diep en oprecht naar mijn lichaam te luisteren, naar mijn ‘ja’, mijn ‘nee’ en naar de overtuigingen en patronen die het zicht vertroebelen. Aanwezig zijn, zonder verhaal en in alle eerlijkheid zien wat zich ontvouwt. Net als bij opstellingen, maar dan toch net weer een beetje anders…

Dankbaar voor het vuur en zijn roep, de aanwezigheid van Henk, de spirit van vuurvrouw Patricia, de woorden van Steph, de mogelijkheid die mijn tentgenoot Karine en Liza en Frank me boden om dit te ervaren en voor iedereen in de groep die deel uitmaakte van de ervaring.

Aho

Stefanie Bussing

W. http://www.beallyoucanbe.nl – M. stefanie@beallyoucanbe.nl – T. 06 48 10 27 16

Stefanie Bussing is de vrouw achter Counselingpraktijk ‘Be all you can Be’. Zij begeleidt mens en organisatie in vragen rondom vrouw zijn, vitaliteit en gezondheid en in vragen rondom leven met ziekte (specifiek kanker).
Haar uitgangspunt is een vitaal leven, waarin je je volledige potentieel benut en leeft. In haar begeleiding is bewustwording een sleutel. Zij helpt mensen bij het vinden van een nieuw perspectief in situaties waarin zij zich uit het lood geslagen voelen. De ervaring leer
t dat dit helpt bij het hervinden van  de innerlijke kracht en balans en dat daardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.
In haar werk maakt zij onder meer gebruik van het systemisch werk van Bert Hellinger (opstellingen), Opstellingen in het lichaam (systemisch zielswerk in het lichaam), Transactionele Analyse, The Reconnection® & Reconnective Healing®, teachings van o.a. Eckhart Tolle en Adyashanti en bovenal uit het leven zelf.

Partner Platform Familieopstellingen.nl 

Aangesloten bij Bewust Haarlem