Verhuisbericht

Dit is mijn laatste bericht op deze blogsite. Zo goed als alle informatie van deze site én meer is te lezen op mijn nieuwe website stefaniebussing.nl

Wat ikzelf heel fijn vind als het over de blogs gaat, is dat ze overzichtelijker terug te vinden zijn.

Verder is de informatie over het systemisch lichaamswerk en de ziekteopstellingen nu duidelijker weergegeven, kun je makkelijker zien waarvoor je bij me terecht kunt en kun je jezelf via de website aanmelden voor de activiteiten.

Daarnaast blijf ik het fijn vinden om eerst telefonisch kennis te maken en je eventuele vragen te beantwoorden, voordat we een afspraak maken. Dus contact blijft laagdrempelig.

Leuk als je even een kijkje neemt en me laat weten wat je ervan vindt.

Graag ik ontmoet ik je op mijn nieuwe adres…

Warme groet

Stefanie Bussing

stefanie@beallyoucanbe.nl ~ 0648102716

Inspiratie uit het bos

We leven in een tijd, die veel van ons vraagt, op allerlei vlakken en dat duurt al een tijdje. Ik zie het aan de mensen die bij me komen, maar merk het ook aan mezelf. Hoe het fysiek, maar ook emotioneel en mentaal ongemerkt veel energie vergt om informatie tot me te nemen, flexibel te bewegen in wat kan en niet kan en tegelijkertijd in die informatiestroom en flexibiliteit in mijn eigen midden te blijven. Ik schreef hier onlangs een blog over met de titel ‘In relatie brengen’

En terwijl ik dit schrijf valt mijn oog op de foto, die ik hierbij uitzocht, waarop ook de uitgeholde boomstammen te zien zijn. Een foto die ik maakte vanuit verwondering toen ik er met mijn gezin langsliep. Nu overvalt de metafoor me en raakt het me diep, zonder dat ik het precies begrijp, of toch wel?

Ik lees dat bomen die er zo uitzien van binnenuit zijn uitgehold door een schimmel, beginnend bij de wortels. Een schimmel die veel bomen latent bij zich hebben, maar die pas actief blijkt te worden door een verzwakking of verwonding van de boom van buitenaf. 
Bomen hebben een immens netwerk aan wortels onder de grond, waarmee ze met elkaar communiceren en elkaar helpen als dat nodig is. Is het dan zo, dat een verwonding van buitenaf deze onderlinge verbinding verstoort, waardoor de schimmel kan toeslaan? Is dat de metafoor die ik net zo intens voel?  

Het voelt voor mij in ieder geval deze hele tijd al, dat we worden uitgedaagd en uitgenodigd om in ons midden aanwezig te blijven en van daaruit in verbinding met elkaar. Dat het echt belangrijk is om ons immuunsysteem op allerlei manieren te ondersteunen en één aspect daarbij is een manier te vinden om de verbinding met onszelf en elkaar te behouden en te voeden. Daarin mag het schuren en pijn doen, maar laten we elkaar blijven aankijken en elkaar blijven zien, zonder wonden toe te brengen die erop gericht zijn de ander te verzwakken of buiten te sluiten.

Laten we investeren in de verbindingen van ons onderlinge wortelnetwerk. We weten immers inmiddels dat we zoveel meer niet weten dan wel en dat geldt ook in deze situatie. En vanuit dat ‘niet weten’ kunnen de mooiste bewegingen en verbindingen ontstaan dat is iets dat ik wel weet en ook in het opstellingenwerk steeds weer zie.

Graag ontmoet ik je.

Warme groet,

Stefanie Bussing

Stefanie over het systemisch werk:
“Wat me vanaf het begin heeft geraakt in het opstellingenwerk is de eenvoud en helende werking die ervan uit kan gaan, wanneer we ons kunnen overgeven aan ‘het niet weten’. Mijn werk en specialisme weerspiegelen direct ook de reis die ik zelf ben gegaan en nog ga in het aanwezig zijn met dat wat is.”

W. http://www.stefaniebussing.nl – M. stefanie@beallyoucanbe.nl – T. 06 48 10 27 16

Stefanie Bussing is de vrouw achter Praktijk ‘Be all you can Be’. Zij begeleidt mens en organisatie in vragen rondom; aanwezig zijn in je lichaam, vitaliteit en gezondheid en in vragen rondom leven met ziekte (specifiek kanker).
In haar begeleiding is bewustwording een sleutel. Zij helpt mensen bij het vinden van een nieuw perspectief in situaties waarin zij zich uit het lood geslagen voelen. De ervaring leert dat dit helpt bij het hervinden van de innerlijke kracht en balans en dat daardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.
In haar werk maakt zij onder meer gebruik van het systemisch werk van Bert Hellinger (opstellingen), Opstellingen via het lichaam (systemisch lichaamswerk), Tri-Energetica, The Reconnection® & Reconnective Healing®, teachings van o.a. Eckhart Tolle en Adyashanti en bovenal uit het leven zelf.
Stefanie was een aantal jaren als opsteller en opleider verbonden aan de Academie voor Opstellingen van Hylke Bonnema, bij wie zij ook de basis van het systemisch werk heeft geleerd.

Aangesloten bij Bewust Haarlem en Ziesoo

In Relatie Brengen

‘Zonder wrijving geen glans’, je kent de uitdrukking ongetwijfeld. Maar oh, wat vind ik het in bepaalde situaties spannend om het te laten schuren. Zoveel makkelijker lijkt het dan om mee te bewegen met de ander, in begrip voor waar die ander is en daar bijna grenzeloos alle ruimte voor te geven. Dit is waar de kwaliteit van aansluiten bij de ander, invoelen en meebewegen overgaat in een overlevingspatroon, waarbij ik mijn eigen midden niet meer goed kan voelen.

Het is een ‘overlevingstactiek’ die ik heel goed ken en waarmee het me soms zelfs lukt om mezelf voor de gek te houden, zodat ik de schuring in mezelf en dat wat ik daar op dat moment ontken, niet hoef te voelen. De prijs die ik daarvoor betaal is dat ik zowel de verbinding met mezelf als met de ander verlies. Want, ofwel ik vertrek, ofwel ik maak me groter in het contact met de ander, door te gaan zorgen en mijn best te gaan doen, om het voor de ander op te lossen. 

Pas wanneer ik het in relatie breng in mijzelf, kan ik gaan voelen wat het met mij doet en waar het mogelijk schuurt in mij. Wat is het in mijzelf wat ik moeilijk vind om aan te kijken? Vanuit die verbinding kan ik mijn eigen waarden weer voelen, dat wat voor mij belangrijk is en wat ik naar buiten toe wil uitdragen, om vervolgens te besluiten het in relatie te brengen met de ander, als en op het moment dat dat kloppend voelt.

Deze dynamiek is in de huidige tijd voor mijn gevoel versterkt aanwezig en vraagt van een ieder van ons om contact te maken met het stille midden in onszelf, om van daaruit te handelen en te spreken. Maar dat gaat niet zonder wrijving. Die wrijving, die ik vaak probeer te vermijden, helpt juist in het helder krijgen van de kristal in ons en van datgene waar we echt voor staan. 

In verbinding schuren

Daarom worden we steeds weer uitgenodigd om te blijven, ook in het ongemak en daar waar het schuurt. Om het met elkaar in relatie te brengen vanuit verbinding met onszelf en de ander, om zo samen oude imprints en patronen zichtbaar te maken en te doorbreken. 

Dit gebeurde ook in het afgelopen cursusblok rondom ziekte en opstellingen, een thema waarbij dit sowieso aan de orde is. Naast het thema ziekte werden we dit weekend hierin ook als groep en ik als begeleider geraakt en uitgenodigd. In de cursus is iedere deelnemer bezig met zijn eigen persoonlijke en professionele reis en tegelijkertijd maken we ook een gezamenlijke reis als groep. In bijna iedere groep is er een overkoepelend thema zichtbaar wat de deelnemers samenbindt. En het kan niet anders dan dat die thema’s ook ergens in mij resoneren, als begeleider van de cursus. Mensen komen immers niet voor niks naar mij. We ontmoeten elkaar op een resonantie in ons proces. Of botter gezegd, je krijgt de klanten die je verdient (ik schreef daar eerder over).

Persoonlijk leiderschap

Zo kwam het dat ik afgelopen weekend heel duidelijk kon voelen, dat het belangrijk is om mijn waarden te delen, als een gezamenlijk kader waarin we bewegen, aankijken, schuren, vallen, opstaan en groeien.

En natuurlijk is het me volledig bekend dat dat onderdeel is van mijn plek als cursusleider, alleen werd het nu op een punt getriggerd, dat mijn bekende patroon en verschuiltactiek, zoals ik die hierboven beschreef, actief dreigde te worden. Ik kreeg iets teruggespiegeld, waar het voor mij spannend werd, omdat het op de grens zit waar meebewegen met iemands individuele verhaal en verlangen (wat ik vanuit herkenning zo goed kan voelen en begrijpen) samenkomt met het begrenzen en bewaken van de veiligheid en bedding in de groep.

Tegelijkertijd was het voelbaar en duidelijk zichtbaar voor me, hoe mijn oude patroon in de onderstroom uiteindelijk voor niemand in de groep dienend was en zelfs aan de dynamiek bijdroeg, als ik dat zou voortzetten.

Er was iets anders nodig en daarvoor was het noodzaak eerst mijn eigen geraaktheid in dit thema te voelen en te onderzoeken. Want nogmaals, zonder wrijving geen glans. Nadat ik mezelf had toegestaan te voelen wat in mij raakte en opriep, kon ik het in relatie brengen toen het zich in de groep voordeed.

We bring each other home

Zo worden we iedere keer weer door het leven uitgedaagd te blijven op die punten waar we vanuit pijn en ongemak eigenlijk willen vertrekken. En, soms is het zelfs zo dat de beslissing die we lijken te maken uit zorg voor onszelf, eigenlijk een wegbewegen of terugtrekken is behorend bij een oude overtuiging van ‘ik ben niet goed genoeg’, of ‘ik hoor er niet bij’, of…

Dat is de meerwaarde van het groepsproces, omdat je juist op die momenten, waarop je geneigd bent de oplossing in lijn met het oude patroon te zoeken, het met elkaar in relatie kunt brengen, aan kunt kijken en zo oude imprints kunt doorbreken. En als ik dat nu zo schrijf en doorvoel, dan drijft de uitspraak van Ram Das bij me boven; ‘we bring each other home’.

Ik Blijf…

Dus ik wil je uitnodigen om iedere keer dat je de neiging voelt om weg te gaan vanuit pijn en oude overtuigingen, te blijven en samen te onderzoeken wat er onder die terugtrekkende beweging verscholen zit. Dat is soms nog een hele klus is mijn ervaring…

Eerder dit jaar schreef ik er iets over naar aanleiding van de online training ‘Levenslef’, die ik op dat moment volgde bij Arianne van Galen. Ik deel het hier graag met je. Misschien heb je er iets aan, als reminder, dat je welkom bent met alles wat er in je is. Niet alleen wanneer je je supergoed en blij voelt, ook als de energie laag is, er pijn of verdriet is of wanneer je je voor je gevoel te open en kwetsbaar voelt en het liefst in je holletje wilt kruipen. Het is zo waardevol om ook op die momenten te blijven en te ervaren dat je er mag zijn en genoeg bent. Mijn ervaring is dat dat niet alleen helend is voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen iets moois kan brengen (als geruststelling voor de helpers onder ons ;)).

“Ik blijf!

Mag ik er zijn?
Ook als ik even niks te geven heb…
Als mijn oren te vol zijn om je te kunnen horen…
Als het kleine meisje in mij uit angst en paniek zich terugtrekt of om zich heen slaat…

Mag ik er zijn?
Met de pijn en het verdriet, waar ik soms zelf geen weet van heb…
Met al mijn weerstand en vluchtroutes…
Met al mijn vragen zonder antwoorden…

Mag ik er zijn?
Met alle liefde die ik te geven heb…
Met mijn zachtheid…
Mijn wijsheid…
Mijn vrouw zijn…
Mijn warmte…
Mijn sensualiteit…
Met mijn scherpe blik en kritische vragen…

Mag ik er zijn?
Met alles wie ik ben,
Met heel mijn wezen
En met alles wat er in me is,
Ook als het veel is?

Ik buig
En buig dieper
Voor alles wat is
En is geweest.
En in het buigen
Ontvang ik mezelf
En besluit
Hier en nu
Ik blijf!

Ik blijf
Bij alles wat er is en komen gaat
For better or for worse
Op zwoele zomerdagen
En in het oog van de storm

Ik blijf
Helder en aanwezig
En wanneer ik toch vertrek
Beloof ik mezelf
Ik kom terug.
Want dit is mijn plek
En hier ben ik!”
Stefanie 16 mei 2020

Graag ontmoet ik je.

warme groet

Stefanie Bussing

Stefanie over het systemisch werk:
“Wat me vanaf het begin heeft geraakt in het opstellingenwerk is de eenvoud en helende werking die ervan uit kan gaan, wanneer we ons kunnen overgeven aan ‘het niet weten’. Mijn werk en specialisme weerspiegelen direct ook de reis die ik zelf ben gegaan en nog ga in het aanwezig zijn met dat wat is.”

W. http://www.stefaniebussing.nl – M. stefanie@beallyoucanbe.nl – T. 06 48 10 27 16

Stefanie Bussing is de vrouw achter Praktijk ‘Be all you can Be’. Zij begeleidt mens en organisatie in vragen rondom; aanwezig zijn in je lichaam, vitaliteit en gezondheid en in vragen rondom leven met ziekte (specifiek kanker).
In haar begeleiding is bewustwording een sleutel. Zij helpt mensen bij het vinden van een nieuw perspectief in situaties waarin zij zich uit het lood geslagen voelen. De ervaring leert dat dit helpt bij het hervinden van de innerlijke kracht en balans en dat daardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.
In haar werk maakt zij onder meer gebruik van het systemisch werk van Bert Hellinger (opstellingen), Opstellingen via het lichaam (systemisch lichaamswerk), Tri-Energetica, The Reconnection® & Reconnective Healing®, teachings van o.a. Eckhart Tolle en Adyashanti en bovenal uit het leven zelf.
Stefanie was een aantal jaren als opsteller en opleider verbonden aan de Academie voor Opstellingen van Hylke Bonnema, bij wie zij ook de basis van het systemisch werk heeft geleerd.

Aangesloten bij Bewust Haarlem en Ziesoo

Online programma ‘Op Reis in je Lijf’

Een persoonlijke reis in en met het lichaam voor iedereen, die meer vanuit aanwezigheid wil leven en voelt dat het nu echt tijd is om die oude belemmerende patronen te doorbreken.

Aanleiding: De ‘trainingsgroep Op reis in je Lijf’ is een groep die gedurende 40 weken in totaal 12x bij elkaar komt in hun onderzoek naar hoe en waar ze aanwezig zijn in hun lijf. Een reis waarin we verborgen blokkades aankijken en vrijmaken, zodat er meer ruimte komt in het lichaam voor de eigen levensstroom.

In het voorjaar van 2020 hebben we in aansluiting op het webinar ‘Licht op Ziekte & Gezondheid ~ Op Reis in je Lijf’, deze reis ook online gemaakt. In een periode van 2 maanden maakten we met 2 groepen van ieder 13 deelnemers deze online reis, die dieper ging dan ik vooraf had verwacht.

Het online programma is vergelijkbaar met de bestaande training voor wat betreft de intentie, maar qua opbouw, tijdspanne, groepsomvang, aantal bijeenkomsten en prijs is het helemaal anders.

webinar 21 april 2020 fb post

Wat houdt het in: We starten bij jouw lijf en gaan verder, bij wat we in de online opstelling tijdens het webinar hebben aangeraakt, om van daaruit verder te onderzoeken hoe je verbonden bent met je lijf. Waar ben je aanwezig, waar blokkeert het? Wat weerhoud je om vol aanwezig te zijn in je lichaam en je leven en hoe resoneert dit mogelijk in je familiegeschiedenis? We werken vanuit het Nu en kijken terug waar dat helpend is voor waar je in het hier en nu tegenaan loopt.

Het programma duurt 6 tot 8 weken. In deze tijd ontmoeten we elkaar 6x online via zoom, in een groep van 6-10 deelnemers. In deze online bijeenkomsten onderzoeken we met behulp van opstellingen, meditaties en de chakra’s de vragen en thema’s die in de groep leven. Ook maken we waar gevraagd, ruimte voor jouw eigen online opstelling, inzoomend op jouw specifieke situatie.

Naast de live online bijeenkomsten, die je ook terug kunt kijken als je er een keer niet live bij kunt zijn, is er een besloten facebookgroep waar je onderling ervaringen, inspiratie en vragen kunt delen en komen er nog opdrachten van mij tussendoor via mail of direct in de facebookgroep.

Zo maken we een reis van binnen naar buiten. We kijken onderzoekend naar binnen om zo de levensstroom vrijer te maken, wat je vervolgens mee kunt nemen in je beweging naar buiten (in je gezondheid, je gezin, je relatie, je werk, je leven).

Resultaat: Gedurende deze cyclus ontwikkel je meer lichaamsbewustzijn en zul je ervaren dat wanneer je meer aanwezig bent in je lichaam dit ook zijn weerslag heeft in je leven van alledag. De kans is groot dat je meer rust en ontspanning in je lijf zal ervaren en dat je leven daarmee op verschillende vlakken meer als vanzelf zal gaan. Niet dat er dan geen uitdagingen meer zullen zijn, want dat is onderdeel van het leven. Wel dat je er makkelijker bij kunt blijven en mee om kunt gaan. En omdat dit laatste vaak een langer proces is en om herhaling vraagt is het fijn te weten dat we gedurende langere tijd samen op reis gaan.

Groepsomvang: We werken in een groep van 6 – 10 deelnemers.

Data online bijeenkomsten: Het aankomende programma loopt in de periode november – half december 2020.

De zoom data zijn op dinsdag steeds van 9.30-11.30 met uitloop tot 12 uur. De 6 data zijn: 3 november, 10 november, 17 november, 24 november, 1 december en 8 december.

Kun je er een keer niet bij zijn, dat kun je de opname van de bijeenkomst in je eigen tijd terugluisteren om zo de informatie tot je te nemen en ook zelf de opstelling of meditatie nog te kunnen doen. Naast de zoombijeenkomsten ontvang je in sommige weken nog extra suggesties of opdrachten per mail.

Kosten: €245 NU nog eenmalig €145 incl btw

Interesse: Voel je dat je nu echt een stap wilt zetten in je leven en dat dit online programma past voor je? Mail/ bel me dan via stefanie@beallyoucanbe.nl /06-48102716 om je aan te melden, je vragen te stellen of even samen te overleggen.

Na aanmelding ontvang je de bevestiging van je deelname per mail inclusief de link naar het webinar, zodat je alvast kunt starten. Wil je graag eerst het webinar naluisteren voor je beslist over je deelname? Dat kan ook. Stuur me in dat geval even een mail en dan stuur ik je de link naar de opname toe.

Ervaringen van deelnemers

“Hele mooie online training. Ik heb steeds meer verbinding met mijn lijf, voel de zelfliefde en van daaruit heb ik ook de keuze kunnen maken gezonder te willen zijn en te leven. De training ‘Op reis in je Lijf’ heeft hier veel aan bijgedragen.” ~ Angelique

“Het was mooi, ging diep en werkte voor mij ook als mooi ankerpunt zo steeds op maandag. Heb er echt onwijs veel aan gehad. Hele mooie oefeningen waarvan de effecten echt in mij hebben kunnen integreren.” ~ Merijn

“Op deze manier contact maken met mijn lijf was nieuw. En spannend. En mooi. En bijzonder. Het voelen van die basis diep onderin mijn bekken, de hernieuwde bewustwording van de connectie tussen de chakra’s, de mooie meditaties, vooral die met het hart. Het raakt op meerdere fronten en nodigt me, ook nu nog, uit om echt de verbinding met mijn lijf aan te gaan en is misschien wel het eerste stapje op weg naar echte acceptatie in m’n lijf ipv met m’n hoofd.” ~ Rianne

“De intentie van deze reis was voor mij om ‘in mijn lijf’ te onderzoeken naar wat nou maakt dat ik zo in de ban blijf van mijn eetverslaving.
En nu merk ik dat deze training me veel meer doet dan ik met mijn hoofd kan bevatten. Ik kan zo *voelen* dat mijn eetverslaving aankijken echt te maken heeft met de liefde voor mezelf en voor mijn lijf.
Voor het eerst in 4 jaar lukt het me de eetverslaving de baas te zijn. Ik ben me bewust van mijn gedachten, ik ben ze niet… en kan daardoor net even die stap terugnemen waardoor ik niet in dat ‘dan morgen maar’ beland.
En dat omdat ik voel dat ik het uit liefde voor mijn lijf doe..niet voor anderen, maar puur uit liefde voor mezelf. Eeuwig dankbaar Stefanie voor de verdieping die je me brengt in mijn reis ” ~ Karin

Opbouw van het programma per week

NB: dit is de globale structuur van het programma. Het proces en vragen in de groep kunnen aanleiding zijn om aanpassingen in het programma te doen.

bijeenkomst 1 Thema: ontmoeten ~ jij en je lichaam, voelen op verschillende lagen.

bijeenkomst 2 Thema: jouw plek in het leven ~ leven en dood, hoe ben je verbonden met het leven en de dood. Kun je het leven nemen? Wat trekt je mogelijk weg uit het leven en je lijf? Hier is ook ruimte voor vragen over terugkerende klachten en ziekte.

bijeenkomst 3 Thema: chakra’s ~ hoe beleef je de chakra’s in je lijf? Waar in je lichaam, ter hoogte van welke chakra’s, stagneert de energie in je lijf en hoe resoneert dit mogelijk met terugkerende klachten/ziekte en verder terug in het familiesysteem?

bijeenkomst 4 Thema: interactie tussen buik-hart-hoofd en jouw eigen thema (daar waar je voelt dat de levensstroom stagneert in je)

bijeenkomst 5 Thema: zelfliefde, het volledig belichamen van je lichaam, de liefde voor jezelf onderzoeken en de beweging die daaruit wil ontstaan.

bijeenkomst 6 Thema: afscheid, de bezielde beweging naar buiten en samen afsluiten

Begeleiding

De nadruk ligt vooral op het vergroten van de eigen kracht in het lichaam. Deze manier van werken kenmerkt zich door voelen, ook in de online omgeving. In een veilige setting bied ik je de mogelijkheid om je open te stellen en te ontdekken wat je voelt, waar je vandaan komt en wie je bent. Daarbij spreken we de wijsheid van het lichaam aan en volgen haar het systemisch veld in. Zo maken we een reis in en met het lijf. Daarnaast is er iedere bijeenkomst ruimte om dieper in te gaan op wat tijdens de oefeningen en opstellingen ervaren is, om daar zonodig in de groep nog op te verdiepen.

Het programma is maatwerk waarbij ik aansluit bij wat er in de groep leeft. Daarnaast zullen we iedere bijeenkomst inzoomen op een thema of deel van het lichaam o.a. aan de hand van de chakra’s. Hoe voelt het daar? Ben je aanwezig? Wat gebeurt er in dat gebied wanneer je contact maakt met iemand anders? Wanneer blijf je en wanneer vertrek je? Waar ben je mogelijk verstrikt met oude ongeziene thema’s uit het familiesysteem?

Stefanie over haar eigen reis en werk: ”Ze zeggen wel, ´you teach what you have to learn most´. Ik kan me daar wel in vinden. Een jaar of 10 geleden stapte ik na jaren dralen over de drempel. De signalen van mijn lichaam kon ik niet langer negeren en mijn eigen innerlijke reis naar voelen in mijn lichaam was een feit. Counseling, healing en familieopstellingen brachten me van mijn veilige haven in mijn hoofd naar mijn hart en lichaam. Echter, toen het opstellingenwerk via het lichaam op mijn pad kwam, werd er iets in mij geopend, van waaruit het zich als vanzelf lijkt te ontvouwen. Hier komt alles samen wat ik hiervoor geleerd heb in een manier van werken, die volledig natuurlijk door me heen stroomt. Nu, in tijden dat deze manier van werken even niet kan, merk ik dat we in veel gevallen online ook lichaamsgericht op deze laag kunnen werken, al is de ingang en methode anders.”

Voel je dat je nu ook echt een stap wilt zetten in je leven en dat dit online programma past voor je? Mail/ bel me dan via stefanie@beallyoucanbe.nl /06-48102716 om je aan te melden of voor als je nog vragen hebt.

Graag ontmoet ik je.

warme groet

Stefanie Bussing

Stefanie over het systemisch werk:
“Wat me vanaf het begin heeft geraakt in het opstellingenwerk is de eenvoud en helende werking die ervan uit kan gaan, wanneer we ons kunnen overgeven aan ‘het niet weten’. Mijn werk en specialisme weerspiegelen direct ook de reis die ik zelf ben gegaan en nog ga in het aanwezig zijn met dat wat is.”

W. http://www.stefaniebussing.nl – M. stefanie@beallyoucanbe.nl – T. 06 48 10 27 16

Stefanie Bussing is de vrouw achter Praktijk ‘Be all you can Be’. Zij begeleidt mens en organisatie in vragen rondom; aanwezig zijn in je lichaam, vitaliteit en gezondheid en in vragen rondom leven met ziekte (specifiek kanker).
Haar uitgangspunt is een vitaal leven, waarin je je volledige potentieel benut en leeft. In haar begeleiding is bewustwording een sleutel. Zij helpt mensen bij het vinden van een nieuw perspectief in situaties waarin zij zich uit het lood geslagen voelen. De ervaring leert dat dit helpt bij het hervinden van de innerlijke kracht en balans en dat daardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.
In haar werk maakt zij onder meer gebruik van het systemisch werk van Bert Hellinger (opstellingen), Opstellingen via het lichaam (systemisch lichaamswerk), Tri-Energetica, The Reconnection® & Reconnective Healing®, teachings van o.a. Eckhart Tolle en Adyashanti en bovenal uit het leven zelf.
Stefanie was een aantal jaren als opsteller en opleider verbonden aan de Academie voor Opstellingen van Hylke Bonnema, waar zij ook de basis van het systemisch werk heeft geleerd.

Aangesloten bij Bewust Haarlem en het Ziesoo Platform

Doordat jij bleef, kon ik ook blijven

In het magazine van de School voor Coaching, uitgave mei 2020, schreef ik onderstaande column…

Graag ontmoet ik je.

warme groet

Stefanie Bussing

Stefanie over het systemisch werk:
“Wat me vanaf het begin heeft geraakt in het opstellingenwerk is de eenvoud en helende werking die ervan uit kan gaan, wanneer we ons kunnen overgeven aan ‘het niet weten’. Mijn werk en specialisme weerspiegelen direct ook de reis die ik zelf ben gegaan en nog ga in het aanwezig zijn met dat wat is.”

W. http://www.stefaniebussing.nl – M. stefanie@beallyoucanbe.nl – T. 06 48 10 27 16

Stefanie Bussing is de vrouw achter Praktijk ‘Be all you can Be’. Zij begeleidt mens en organisatie in vragen rondom; aanwezig zijn in je lichaam, vitaliteit en gezondheid en in vragen rondom leven met ziekte (specifiek kanker).
Haar uitgangspunt is een vitaal leven, waarin je je volledige potentieel benut en leeft. In haar begeleiding is bewustwording een sleutel. Zij helpt mensen bij het vinden van een nieuw perspectief in situaties waarin zij zich uit het lood geslagen voelen. De ervaring leert dat dit helpt bij het hervinden van de innerlijke kracht en balans en dat daardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.
In haar werk maakt zij onder meer gebruik van het systemisch werk van Bert Hellinger (opstellingen), Opstellingen via het lichaam (systemisch lichaamswerk), Tri-Energetica, The Reconnection® & Reconnective Healing®, teachings van o.a. Eckhart Tolle en Adyashanti en bovenal uit het leven zelf.
Stefanie was een aantal jaren als opsteller en opleider verbonden aan de Academie voor Opstellingen van Hylke Bonnema, waar zij ook de basis van het systemisch werk heeft geleerd.

Aangesloten bij Bewust Haarlem en het Ziesoo Platform

Woorden

Bloemen vragen zich niet af of ze zullen bloeien of niet, ze doen het gewoon omdat dat hun natuur is. Ik hoop je met deze blog te inspireren te bloeien vanuit wie je werkelijk bent, niet vanuit wie je denkt te moeten zijn. Voel en spreek uit wat er werkelijk in je hart leeft en zie hoeveel harten je ermee zult raken. 💗 Waar brengt deze tijd, waarin alles stil lijkt te staan als gevolg van het coronavirus, jou?

“Geduldig
Zittend
Naast het niet weten
Wachtend tot de woorden komen
Slimme woorden
Verstandige woorden
Verklarende woorden
Gevoelige woorden
Woorden die woorden zouden geven
Aan alles wat niet in woorden te vatten is
Ik kon ze niet vinden

En dus bleef ik zitten
Geduldig wachtend
Tot er woorden zouden komen
Woorden
Die gedeeld wilden worden
Niet omdat ze slim zijn
Verstandig klinken
Of verklaringen geven
Voor wat ik niet begrijpen kan

Maar woorden
Die gedeeld willen worden
Van binnenuit
Zoals de bloemknoppen
In de lentezon
Zich wel moeten openen
Gewoonweg omdat dat is wat er is”
Stefanie, 8 april 2020

magnolia in bloei

Halverwege maart, toen duidelijk werd dat Corona iets was waar we niet zomaar omheen of vanaf konden, zag ik vele duidingen en verklaringen langskomen over het waarom van ‘haar’ aanwezigheid. In sommige verklaringen kon ik me vinden, van andere theorieën werd ik bang en onrustig.

Wat me vooral opviel was dat veel verklaringen precies pasten in het perspectief van degene die de verklaring gaf. En dat kan ook bijna niet anders. We zien de wereld nu eenmaal door onze eigen bril en zoeken binnen dat perspectief naar verklaringen voor ‘wat ons overkomt’. Het voelt voor mij als de olifant, waar we nog behoorlijk wat stukjes van missen.

Ook ik vond dat ik er vanuit mijn werk- en vakgebied iets over zou moeten zeggen. En dan het liefst iets slims en verklarends natuurlijk. Maar anders dan open deuren passend binnen mijn bestaande visie waren er geen woorden. De enige woorden die kwamen waren de vier woorden: ik weet het niet.

Ik weet niet waarom. Ik heb geen slimme systemische verklaring anders dan de voor de hand liggende suggestie dat we onze voedingsbronnen in onszelf en in onze leefomgeving volledig uitputten en dit een soort wake-up call is om anders te gaan leven.

Het enige wat ik voelde en nog steeds voel is dat we misschien wel zo snel naar verklaringen en online oplossingen zoeken, opdat we niet echt hoeven te voelen wat dit in ons raakt.

Deze tijd voelt voor mij vergelijkbaar met de tijd waarin mijn wereld op zijn kop stond door een heftige diagnose en sterfproces van een dierbare. Het moment dat je wereld op zijn kop staat, alles volledig onwerkelijk is en er toch ook al snel een soort nieuw normaal ontstaat, terwijl alles tegelijkertijd alles behalve normaal is en voelt. En binnen dat nieuwe normaal sijpelen langzaam de gevoelens naar binnen en ontstaat er ruimte om ze toe te laten en te ervaren.

Voorlopig blijf ik nog even bij stap 1 en dat betekent dat ik mijn best doe aanwezig te blijven bij dat wat er is en te luisteren naar wat mijn lijf me wil vertellen over waar en wat deze tijd in me raakt aan oude en nieuwe gevoelens. En ja, ik weet het, ook dit is volledig passend binnen het perspectief van waaruit ik leef en werk.

Ik ben benieuwd naar waar jij bent en naar jouw woorden over wat deze tijd met jou doet. Fijn als je erover wilt delen op jouw eigen wijze.

Voor nu wens ik je alle goeds en goede gezondheid voor jezelf en de mensen om je heen. Zorg goed voor elkaar, want we’re in this together.

Graag ontmoet ik je.

Warme groet,

Stefanie Bussing

Stefanie over het systemisch werk:
“Wat me vanaf het begin heeft geraakt in het opstellingenwerk is de eenvoud en helende werking die ervan uit kan gaan, wanneer we ons kunnen overgeven aan ‘het niet weten’. Mijn werk en specialisme weerspiegelen direct ook de reis die ik zelf ben gegaan en nog ga in het aanwezig zijn met dat wat is.”

W. http://www.stefaniebussing.nl – M. stefanie@beallyoucanbe.nl – T. 06 48 10 27 16

Stefanie Bussing is de vrouw achter Praktijk ‘Be all you can Be’. Zij begeleidt mens en organisatie in vragen rondom; aanwezig zijn in je lichaam, vitaliteit en gezondheid en in vragen rondom leven met ziekte (specifiek kanker).
Haar uitgangspunt is een vitaal leven, waarin je je volledige potentieel benut en leeft. In haar begeleiding is bewustwording een sleutel. Zij helpt mensen bij het vinden van een nieuw perspectief in situaties waarin zij zich uit het lood geslagen voelen. De ervaring leer
t dat dit helpt bij het hervinden van  de innerlijke kracht en balans en dat daardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.
In haar werk maakt zij onder meer gebruik van het systemisch werk van Bert Hellinger (opstellingen), Opstellingen via het lichaam (systemisch lichaamswerk), Tri-Energetica, The Reconnection® & Reconnective Healing®, teachings van o.a. Eckhart Tolle en Adyashanti en bovenal uit het leven zelf.
Stefanie was een aantal jaren als opsteller en opleider verbonden aan de Academie voor Opstellingen van Hylke Bonnema, waar zij ook de basis van het systemisch werk heeft geleerd.

Aangesloten bij Bewust Haarlem en het Ziesoo Platform

Als de bal niet langer onder water blijft

“Als ik maar bezig blijf dan is het er niet, of in ieder geval niet zo voelbaar” zei ze tegen me. Nadat ze even ervoor kort had verteld over de herinneringen die de laatste dagen steeds vaker omhoog kwamen, sinds  de binnen-blijf maatregelen vanwege het Corona virus.

Herken je dat, dat bezig blijven om niet te hoeven voelen? Ik wel. Ik merkte de afgelopen weken dat het voor mij de uitdaging is om -naast dat het fijn is om mijn werk online te kunnen voortzetten voor wie daar behoefte aan heeft- mezelf ook toe te staan een beetje stil te vallen en aandacht te hebben voor wat er bij mij geraakt wordt in deze situatie. En natuurlijk was het mijn lichaam die me daarin weer eens haarfijn de richting wees. Want waar ik het idee had dat ik goed mijn innerlijke rust kon bewaren, merkte ik opeens dat er ook bij mij best wat stress was opgeslagen in mijn lijf door de hele situatie waar we ons nu in bevinden. Voelbaar als verkrampingen in mijn lijf op oude bekende plekken als mijn hoofd en darmen, maar ook in schrikreacties als er iemand te dichtbij komt. En dan vooral de bizarre en onlogische schrikreacties, zoals toen ik, terugkomend in mijn eigen huis na het boodschappen doen, mijn kinderen of man opeens heel dichtbij me voelde staan. Bizar hoe ons systeem werkt…

Meisje kijkt voorzichtig door luxaflex naar buiten.

“Ben je bereid te kijken?”

Het gaat om meer dan alleen het virus

Het gaat niet alleen om de huidige situatie. Niemand zal ontkennen dat we ons op dit moment in een (bijna) surrealistische tijd bevinden, waarin het leven zoals we dat tot nu toe altijd hebben geleefd overhoop is gehaald. En ja waarschijnlijk is dat ook nodig, we waren immers met zijn allen niet echt lekker bezig met de aarde enzo, maar ik wil hier even inzoomen op iets anders.

Want natuurlijk hebben het virus als ook de maatregelen, die praktisch zijn getroffen om het virus in te dammen, hun effect op ons in relatie tot wie we zijn en onze persoonlijke geschiedenis. Wat ik zie en hoor is dat veel van wat goed was opgeborgen om er geen last van te hebben en door te kunnen leven, nu de mogelijkheid krijgt zich te roeren en naar buiten te komen.

Daar waar eenzaamheid of angst voor eenzaamheid sluimerde, wordt deze misschien nu ineens actueel en voelbaar. Waar herinneringen aan de oorlog goed opgeborgen waren, komen deze nu misschien opeens in alle hevigheid tevoorschijn. En zo zijn er veel verhalen van mensen waarbij goed weggestopte oude pijn, angsten en herinneringen getriggerd worden. Ze komen naar de oppervlakte, zonder dat dat goed opgevangen kan worden door henzelf (het was niet voor niets weggestopt) of in de thuissituatie.

Met andere woorden; de bal is niet langer onder water te houden. Dit geldt zowel voor het collectief, als voor ons persoonlijk leven. De vraag is; ben je bereid het aan te kijken?

Basisveiligheid

Wat ik in mijn werk (maar net zo goed ook in mijn eigen leven) regelmatig waarneem is dat om werkelijk te kunnen doorvoelen wat er omhoog komt, een zekere basisveiligheid aanwezig moet zijn.
Zonder die basisveiligheid is het lastig, zo niet haast onmogelijk om aanwezig te blijven bij wat er is. Dan nemen de stresshormonen in het lijf het over, die op hun beurt het overlevingsmechanisme activeren. Op de korte termijn is dat heel nuttig, want dat kan ervoor zorgen dat je jezelf of iemand anders snel in veiligheid weet te brengen.

Wanneer we echter in die overlevingsmodus blijven doorgaan, is er geen ruimte in het lichaam om de stress te ontladen. Het lichaam blijft in de overlevingsmodus staan, wat het immuunsysteem belast en uiteindelijk ook tot gezondheidsklachten kan leiden. Dit geldt in het leven zoals we het normaal kennen en in de huidige situatie komt daar een dosis stress bovenop, gevoed door alle informatie en speculaties in nieuws en social media.

Daarmee is het Nu in deze tijd extra belangrijk om die dingen te doen, die voedend zijn voor jou en waarvan je merkt dat ze je bij jezelf brengen en laten ontspannen. Denk bijvoorbeeld aan yoga, mindfullness, hardlopen, meditatie, tekenen, in de tuin werken, noem maar op. Vind je eigen meditatie, dat wat voor jou werkt.

Bezig blijven om de bal onder water te houden

TV zappen en doelloos scrollen en swipen op social media dragen niet bij aan de verbinding met jezelf, die doen eerder het tegenovergestelde, ze trekken je juist uit jezelf weg. Daarmee vallen ze eigenlijk in de categorie overlevingsmechanismen van doorgaan en jezelf afleiden van dat wat er is en wat te onveilig voelt om bij te blijven.

Als dat tot nu toe het mechanisme was van waaruit je leefde in stressvolle situaties (en dat doen we bijna allemaal), is de kans groot dat dat nu ook het geval is. En zolang dat werkt voor je, is er meestal geen reden om dat te veranderen. Maar merk je nou, dat het tegen je gaat werken? Dan komt het besef van de rotonde (of het kruispunt) weer in beeld (zie mijn eerdere blogpost). En dan is het mogelijk tijd om je af te vragen of de keuzes die je (vaak onbewust) maakt nog de juiste keuzes zijn door naar binnen te luisteren naar wat daar gehoord wil worden.

Stilvallen en aanwezig blijven

Dus wanneer je leven op dit moment ‘ongewild’ is stilgevallen, of wanneer je nog van alles aan het doen bent om maar bezig te blijven, is dit misschien een uitgelezen moment om eens een extra rondje te rijden op die rotonde. Te voelen wat er speelt in jou en of de afslag die je tot nu toe steeds hebt genomen, nog wel steeds de juiste is voor jou.

Dit begint bij aanwezig te blijven bij wat er nu is, bij wat zich NU laat voelen in je lijf, zonder dat je je erin hoeft te verliezen of het gaat proberen op te lossen. Om daarbij te blijven vraagt moed van je en een bereidheid om te voelen en het aan te kijken.

Misschien heb je eerst nog iets nodig, om het toe te kunnen laten. Iets of iemand die jou de bedding kan bieden, waarin het voor jou veilig genoeg voelt om te voelen en erbij te blijven. Weet dat die mensen er zijn. Ook al is er nu fysiek niet veel mogelijk, ik heb gemerkt dat er online meer kan dan ik ooit voor mogelijk had gehouden. Dus reik uit…

De onderliggende dynamiek en hernieuwde levenskracht

Wanneer je de gevoelens die zich in je laten zien kunt ervaren, erbij kunt zijn, zonder erin te verdrinken, komt er ruimte om verder te kijken naar de verborgen dynamiek en boodschap die er mogelijk onder ligt.

Mijn ervaring is dat het onderzoeken van dit stuk en daar contact mee maken ruimte geeft in je lijf en in je leven om weer meer vanuit het contact met wie JIJ in essentie bent te kunnen leven. Dat het leven van daaruit weer vrijer kan stromen in je en meer in flow gaat, ook als het even niet makkelijk is. Dat het geen overleven meer is, maar Leven.

Samen onderzoeken

In de meeste gevallen is het fijn om in deze fase naar iemand toe te gaan, die samen met je dit stuk kan onderzoeken. Dat kan in veel gevallen ook op afstand (telefonisch of online). Het perspectief van die ander, kan je net voorbij je eigen blinde vlekken en automatische denkpatronen heen helpen. online Zelf doe ik dit ook. Want naast dat ikzelf natuurlijk mensen begeleid met dit soort vragen, zoek ik zelf ook mensen op die met mij mee kunnen kijken wanneer er bij mij vragen of thema’s spelen. Dat gaat namelijk ook gewoon door. 😉

Steeds weer de eerst volgende stap

Belangrijk om voor ogen te houden vind ikzelf altijd, ook in mijn eigen proces, dat ik op reis ben en dat het niet zozeer gaat om de eindbestemming, maar steeds weer om die volgende stap die ik zet in mijn reis.
Het systemisch werk is geen wondermiddel waarmee al je problemen in een klap zijn opgelost. Wel helpt het je te doorzien, te doorvoelen en van daaruit je innerlijke beweging te volgen en die eerst volgende stap te zetten in je proces van groei naar leven in plaats van overleven.

Online mogelijkheden

Mijn ervaring nu met het online systemisch werk is dat het verrassend goed werkt en ook echt voelbaar is in het lijf tijdens de opstelling en erna. Dus wanneer je de behoefte voelt aan een sessie neem gerust even contact op en dan bespreken we samen de mogelijkheden en kijken we of het passend is voor jou om in deze vorm een sessie af te spreken.

Graag ontmoet ik je.

Warme groet,

Stefanie Bussing

Stefanie over het systemisch werk:
“Wat me vanaf het begin heeft geraakt in het opstellingenwerk is de eenvoud en helende werking die ervan uit kan gaan, wanneer we ons kunnen overgeven aan ‘het niet weten’. Mijn werk en specialisme weerspiegelen direct ook de reis die ik zelf ben gegaan en nog ga in het aanwezig zijn met dat wat is.”

W. http://www.stefaniebussing.nl – M. stefanie@beallyoucanbe.nl – T. 06 48 10 27 16

Stefanie Bussing is de vrouw achter Praktijk ‘Be all you can Be’. Zij begeleidt mens en organisatie in vragen rondom; aanwezig zijn in je lichaam, vitaliteit en gezondheid en in vragen rondom leven met ziekte (specifiek kanker).
Haar uitgangspunt is een vitaal leven, waarin je je volledige potentieel benut en leeft. In haar begeleiding is bewustwording een sleutel. Zij helpt mensen bij het vinden van een nieuw perspectief in situaties waarin zij zich uit het lood geslagen voelen. De ervaring leer
t dat dit helpt bij het hervinden van  de innerlijke kracht en balans en dat daardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.
In haar werk maakt zij onder meer gebruik van het systemisch werk van Bert Hellinger (opstellingen), Opstellingen via het lichaam (systemisch lichaamswerk), Tri-Energetica, The Reconnection® & Reconnective Healing®, teachings van o.a. Eckhart Tolle en Adyashanti en bovenal uit het leven zelf.
Stefanie was een aantal jaren als opsteller en opleider verbonden aan de Academie voor Opstellingen van Hylke Bonnema, waar zij ook de basis van het systemisch werk heeft geleerd.

Aangesloten bij Bewust Haarlem en het Ziesoo Platform

Op afstand en toch dichtbij; online bedding bieden

Het zijn rare tijden nu. Ons leven is in de ban van het Corona virus, bijna iedere social media post, nieuwsbericht en gesprek gaat erover. Het is een surrealistische werkelijkheid waarin we op dit moment leven, waarbij we allemaal ook in eigen (oude) pijnstukken en angsten worden geraakt. Voor mij voelt het belangrijk om (naast de praktische handelwijze zoals wordt aangeraden) te blijven verbinden met elkaar en te zoeken naar nieuwe mogelijkheden hierin, om elkaar bij te staan waar dat mogelijk is.

Ook ik heb het afgelopen weekend besloten om geen fysieke sessies en groepen meer te hebben de komende periode in mijn praktijk, om zo de verspreiding van het virus te helpen indammen. Tegelijkertijd voel ik een grote behoefte om te blijven verbinden en dat vraagt naast de vele telefoongesprekken en mailwisselingen met klanten de afgelopen dagen ook om creativiteit en het onderzoeken van andere mogelijkheden.

mogelijkheden online opstellingen

Online opstellingen in groepen en individueel

Mogelijkheden die in het geval van ZIESOO al ongeveer een jaar tot mijn beschikking zijn, zonder dat ik er iets mee deed, vanwege mijn eigen online drempelvrees. Ziesoo is een platform met een online tool voor het begeleiden van opstellingen, waar ik dus al ruime tijd als opsteller bij ben aangesloten, zonder het te gebruiken.
Tot ik maandagavond de trainingsgroep “Op Reis in je Lijf” toch graag door wilde laten gaan, omdat het belangrijk voelde om juist in deze onzekere en spannende tijd in verbinding te blijven. Via Zoom en de Ziesoo tool zijn we op afstand bij elkaar gekomen en ik kan niet anders zeggen dan dat we eigenlijk allemaal verrast waren over de intensiteit van de opstellingen, de voelbaarheid en verbinding met ons eigen lijf en elkaar.

Dinsdag tijdens een online individuele sessie met een andere manier van opstellen een vergelijkbare ervaring als de avond ervoor. Het doet me beseffen dat, hoewel ik nog steeds een grote voorliefde heb voor fysieke nabijheid en fysieke sessies, afstand geen belemmering hoeft te zijn voor nabijheid, raakbaarheid en diep waarnemen en voelen in je lijf.

“Systemisch Lichaamswerk online: ook op afstand heel dichtbij.” 💖

Fijn dat ik op deze manier toch nog iets kan betekenen voor de klanten, die op deze manier willen werken. En zo mooi om al die creatieve ideeën van zovelen langs te zien komen om te blijven verbinden. We’re in this together 🙏💖

Mogelijkheden voor online sessies

Heb jij op dit moment behoefte aan een afspraak voor een sessie of opstelling en ben je benieuwd of een online opstelling helpend voor je kan zijn, neem dan gerust contact met me op, dan kijken we samen of het een goede mogelijkheid is voor jou om op die manier naar jouw vraag of thema te kijken.

Meer informatie lees je ook hier op mijn Ziesoo profiel pagina.

Graag ontmoet ik je.

Warme groet

Stefanie Bussing

Stefanie over het systemisch werk:
“Wat me vanaf het begin heeft geraakt in het opstellingenwerk is de eenvoud en helende werking die ervan uit kan gaan, wanneer we ons kunnen overgeven aan ‘het niet weten’. Mijn werk en specialisme weerspiegelen direct ook de reis die ik zelf ben gegaan en nog ga in het aanwezig zijn met dat wat is.”

W. http://www.stefaniebussing.nl – M. stefanie@beallyoucanbe.nl – T. 06 48 10 27 16

Stefanie Bussing is de vrouw achter Praktijk ‘Be all you can Be’. Zij begeleidt mens en organisatie in vragen rondom; aanwezig zijn in je lichaam, vitaliteit en gezondheid en in vragen rondom leven met ziekte (specifiek kanker).
Haar uitgangspunt is een vitaal leven, waarin je je volledige potentieel benut en leeft. In haar begeleiding is bewustwording een sleutel. Zij helpt mensen bij het vinden van een nieuw perspectief in situaties waarin zij zich uit het lood geslagen voelen. De ervaring leer
t dat dit helpt bij het hervinden van  de innerlijke kracht en balans en dat daardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.
In haar werk maakt zij onder meer gebruik van het systemisch werk van Bert Hellinger (opstellingen), Opstellingen via het lichaam (systemisch lichaamswerk), Tri-Energetica, The Reconnection® & Reconnective Healing®, teachings van o.a. Eckhart Tolle en Adyashanti en bovenal uit het leven zelf.
Stefanie was een aantal jaren als opsteller en opleider verbonden aan de Academie voor Opstellingen van Hylke Bonnema, waar zij ook de basis van het systemisch werk heeft geleerd.

Aangesloten bij Bewust Haarlem 

Jouw lichaam als jouw huis

Al vaker schreef ik over Aanwezig Zijn in je Lichaam en hoe het komt dat we dat soms zo lastig vinden. In de workshops en cursussen die ik geef start ik vaak met de metafoor van het lichaam als ons huis. Het huis waarin onze ziel woont en waarin we helaas regelmatig ook de weggestopte gevoelens, gebeurtenissen en mensen uit onze familiegeschiedenis, een plek hebben gegeven. 

Hoe we afwezig raken uit ons lichaam

Net als het gezin waarin we zijn geboren is ook het lichaam een systeem. Daar waar we verstrikt zijn met de verborgen verhalen of gevoelens van onze voorouders, zijn deze letterlijk voelbaar in het lichaam, als opgeslagen herinneringen in onze cellen. Je zou kunnen zeggen dat daar waar we verstrikt zijn met een (voor)ouder, we zelf afwezig zijn in ons lichaam.

Onderstaand filmpje laat op een eenvoudige wijze heel duidelijk zien hoe, daar waar we het lot van een (voor)ouder proberen te verlichten door de last voor hem/haar te dragen we zelf niet meer helemaal aanwezig kúnnen blijven in ons lijf. Onze eigen zielstroom of levensstroom trekt zich als het ware terug om ruimte te maken voor dat wat bij onze (voor)ouders geen plek heeft gekregen.

Het gevoeligste deel van ons lijf draagt

De verstrikking, het dragen van iets wat niet van jou is maar van een voorouder, is veelal terug te vinden in dat deel van ons lichaam waar we het gevoeligst zijn. Dit is vergelijkbaar met de systemische waarneming dat het veelal het gevoeligste lid van de familie is die, uit liefde en loyaliteit aan het familiesysteem, de ongeziene verhalen en gevoelens van (voor)ouders bij zich gaat dragen.

Afgesloten delen in je lichaam

In de metafoor van jouw lichaam als huis, kun je zeggen dat er kamers in het huis zijn die niet door jou worden bewoond, waar je zelf eigenlijk geen toegang meer toe hebt. Het is in die kamers als stilstaand water. Het wordt er muf en vies en er lekt energie uit je weg, omdat het leven op die plekken niet meer vrij door je heen kan stromen, waardoor de levensstroom naar andere gebieden in je lijf ook stagneert.

Zo kan een blokkade in de keel er bijvoorbeeld voor zorgen dat het hoofd wordt afgescheiden van de rest van het lichaam. Of wanneer iets niet te verteren is geweest is dit vaak voelbaar als een steen op de maag of in het buikgebied, waardoor er weinig of geen contact meer is met het onderlichaam (het bekken, de benen en voeten).

Afwezigheid en de mogelijke relatie met ziekte

Vanuit het systemisch perspectief zijn die plekken waar we zelf niet of minder aanwezig zijn in ons lijf, de plekken waar ziekte of klachten makkelijker kunnen ontstaan.

Een vrouw die bij me kwam om te kijken naar de onderliggende boodschap van de kanker in haar leven voelde dit op een gegeven moment heel duidelijk in haar opstelling. Ze stond op een plek van een voorouder uit de vrouwenlijn, waar de ziekte mee resoneerde. De voorouder voelde afwezig en de vrouw zei: ‘Zo voelt het dus als je er niet bent en er van alles in je lijf binnen kan komen. Dit voelt heel naar.’ Tegelijk werd hier voor haar de verstrikking zichtbaar met deze voorouder en haar eigen overlevingsmechanisme.

Hoe kan Systemisch Lichaamswerk hierin helpen?

Met behulp van een zachte ondersteunende aanraking kijken we hoe je je lijf bewoont en naar waar het gespannen, zwaar of leeg voelt in je lichaam. We onderzoeken deze plekken door erbij aanwezig te blijven en te luisteren naar wat er onder de spanning, zwaarte of leegte gehoord of gezien wil worden. Dit kan gaan over onverwerkte gevoelens of gebeurtenissen in het eigen leven als ook over weggestopte gevoelens en verhalen van onze ouders en voorouders. Net als dat het DNA van onze ouders in onze cellen is terug te vinden en van invloed is op ons leven hier en nu, geldt ditzelfde voor de gevoelens en gebeurtenissen waar in hun leven geen plek voor was.

Luisteren naar je cellen

Het is als luisteren naar deze herinneringen die opgeslagen liggen in onze cellen om ze vervolgens vrij te geven, zodat ze hun eigen plek in het familiesysteem kunnen vinden.

Wanneer we dit doen neemt de spanning in het lichaam eerst vaak toe, om deze, nadat we bij het beginpunt van de spanning in het familiesysteem zijn gekomen, vrij te geven. Dit kan gepaard gaan met ongecontroleerd schokken of trillen. Dit is een natuurlijke reactie van het lichaam om stress te ontladen, zoals dieren dit ook van nature doen, nadat ze een stressvolle situatie hebben ervaren. Je leest hier meer over in de blog: Systemisch Lichaamswerk: wat is dat eigenlijk?

Met deze ontlading trilt de oude herinnering letterlijk los uit de cellen. Je zou kunnen zeggen dat ze uit het celgeheugen wordt gewist. Hiermee ontstaat er in het lichaam meer ruimte voor de eigen levensstroom en dit is direct voelbaar, vaak in de vorm van rust en ontspanning. Mensen zeggen na afloop regelmatig dat ze zich niet alleen rustiger voelen, maar ook meer gevuld en meer in balans aanwezig in de rechter- en linkerkant van hun lijf en in hun boven- en onderlijf.

“Mijn eigen ervaring hierin is dat mijn  lichaam in mijn ziel rust, terwijl mijn ziel tegelijkertijd mijn lichaam doordringt en door mijn hele lichaam en alle cellen stroomt.”

Ervaren of zelf op deze wijze werken?

Wil jij zelf iets uit jouw leven op deze wijze onderzoeken, neem dan contact met me op voor een individuele sessie.

Ben je opsteller of coach met ruime opstellingservaring en wil je deze manier van opstellen zelf kunnen begeleiden in je praktijk EN ben je bereid om ook je eigen innerlijke reis door en met je lichaam te maken, dan is de cursus Systemisch Lichaamswerk & Ziekteopstellingen mogelijk iets voor je.

Neem contact met me op voor een gratis kennismaking via stefanie@beallyoucanbe.nl of 06-48102716. Dan kijken we samen of deelname aan deze cursus voor jou op dit moment kloppend is.

Graag ontmoet ik je.

Warme groet

Stefanie Bussing

Stefanie over het systemisch werk:
“Wat me vanaf het begin heeft geraakt in het opstellingenwerk is de eenvoud en helende werking die ervan uit kan gaan, wanneer we ons kunnen overgeven aan ‘het niet weten’. Mijn werk en specialisme weerspiegelen direct ook de reis die ik zelf ben gegaan en nog ga in het aanwezig zijn met dat wat is.”

W. http://www.stefaniebussing.nl – M. stefanie@beallyoucanbe.nl – T. 06 48 10 27 16

Stefanie Bussing is de vrouw achter Praktijk ‘Be all you can Be’. Zij begeleidt mens en organisatie in vragen rondom; aanwezig zijn in je lichaam, vitaliteit en gezondheid en in vragen rondom leven met ziekte (specifiek kanker).
Haar uitgangspunt is een vitaal leven, waarin je je volledige potentieel benut en leeft. In haar begeleiding is bewustwording een sleutel. Zij helpt mensen bij het vinden van een nieuw perspectief in situaties waarin zij zich uit het lood geslagen voelen. De ervaring leer
t dat dit helpt bij het hervinden van  de innerlijke kracht en balans en dat daardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.
In haar werk maakt zij onder meer gebruik van het systemisch werk van Bert Hellinger (opstellingen), Opstellingen via het lichaam (systemisch lichaamswerk), Tri-Energetica, The Reconnection® & Reconnective Healing®, teachings van o.a. Eckhart Tolle en Adyashanti en bovenal uit het leven zelf.
Stefanie was een aantal jaren als opsteller en opleider verbonden aan de Academie voor Opstellingen van Hylke Bonnema, waar zij ook de basis van het systemisch werk heeft geleerd.

Aangesloten bij Bewust Haarlem 

De Rotonde als weg naar persoonlijke ontwikkeling en gezondheid

De laatste tijd zie ik regelmatig mensen in mijn praktijk die met me delen hoe ze op een kruispunt in hun leven zijn aanbeland en hoe ze even niet meer weten welke kant nu op te gaan. De gesprekken herinneren me aan dat moment in 2006 toen ik zelf op zo’n kruispunt stond. Hoewel het vaak niet zo voelt op het moment zelf is zo’n kruispunt een mooie kans om de weg naar jezelf en je eigen levenskracht te hervinden. 

De Rotonde als weg naar binnen

Ik weet nog dat ik het omschreef als een rotonde, waarbij ik nog niet goed wist welke afslag ik zou nemen. Ik zat vast op die rotonde! En daar waar we met vrienden weleens grapjes maakten over nog een rondje van de zaak als we met de auto onderweg even niet direct de juiste afslag konden vinden, voelde dit alles behalve grappig… Ik was op bijna alle fronten de weg kwijt. Tot het moment dat ik besloot, in plaats van de eerste de beste afslag te nemen om maar onderweg te zijn (mijn tactiek tot dan toe), op de rotonde te blijven en deze eens wat nader te onderzoeken.

Stilstaan als eerste stap

Dat deed ik door een half jaar stilte in te lassen voor zelfonderzoek in de vorm van een sabbatical. Ik weet nog de woorden van mijn toenmalige directeur, die mij bezorgd aankeek en op vaderlijke toon vroeg: ‘gaat deze beslissing je ergens brengen of ga je juist ergens van weg, waardoor je alleen maar dieper in het putje zakt als je deze weg gaat.’ Zijn woorden en oprechte bezorgdheid raakten me en tegelijkertijd wist ik door zijn vraag voor het eerst in lange tijd iets heel erg zeker en dat was dat dit de juiste weg was voor mij. Later zou ik terugkijken op deze sabbatical, als de beste beslissing ever en als een periode waarin de reis van mijn hoofd naar mijn hart begon. De rotonde bleek eigenlijk een Labyrinth, die me de weg naar binnen wees.

Inmiddels is het 2020, 14 jaar later en een hele reis verder. Een reis met pieken en dalen, met een groot ‘niet weten’ en ook een oervertrouwen. Een reis die door zal gaan, zolang als ik leef en waarbij er met regelmaat rotondes voorbij zullen blijven komen die mijn aandacht vragen om op nieuwe lagen dieper te kijken.

De Rotonde als kans om nieuwe lagen te onderzoeken

Gezondheid en mijn schildklier; een nieuwe laag dient zich aan

Het was in de vroege ochtend van dit nieuwe jaar dat ik, op weg naar een sessie voor mijzelf bij mijn fijne collega Michelle Vergeer, deze foto maakte. Kort erna realiseerde ik me dat ikzelf ook bij een volgende rotonde ben aangekomen. Een rotonde, waar ik dieper mag kijken naar mijn gezondheid en specifieker naar mijn schildklier en vooral naar de boodschap die zij voor me heeft.

Al geruime tijd heeft mijn schildklier het zwaar. Ze werkt te traag en eind vorig jaar kwam ik erachter dat dat veroorzaakt wordt door een reactie van mijn immuunsysteem.

Zeggenschap over mijn lichaam en gezondheid nemen

De afgelopen jaren is het me opgevallen hoeveel vrouwen in hun leven te maken hebben met een schildklier die niet optimaal werkt en alle klachten die daarbij komen kijken. Eerlijk gezegd ben ik daar best wel van geschrokken. Waar ik me vooral over heb verbaasd is hoe verschillend er naar de bloedwaardes wordt gekeken en hoe weinig anders er wordt gedaan dan alleen de bekende pillen voorschrijven.

Al jaren weet ik dat het niet mijn weg is om de rest van mijn leven klakkeloos pillen te slikken om ‘dit probleem’ op te lossen. Dat past niet bij mij, bij hoe ik in het leven sta en ook niet bij wat ik uitdraag. Mijn lijf wil me iets zeggen met deze symptomen. Met behulp van opstellingen heb ik hier al verschillende keren naar gekeken, maar ergens voelde de tijd ook nog niet helemaal rijp om het echt aan te kijken. Afgelopen jaar veranderde hier iets in en een paar maanden na de laatste borstvoeding aan mijn jongste voelde ik dat het tijd was om hier dieper in te zakken en dit te onderzoeken.

En wat ben ik blij met mijn huidige huisarts die bereid is om samen met mij op onderzoek te gaan naar de mogelijkheden om het zelfgenezend vermogen van mijn lichaam op dit gebied te activeren, in plaats van klakkeloos pillen te blijven slikken zonder de oorzaak te achterhalen.

En dat is waar ik nu ben, midden in het ‘niet weten’. Wat en waar het me zal brengen? Ik weet het nog niet. Misschien slik ik uiteindelijk wel de rest van mijn leven de medicijnen die de artsen hiervoor bedacht hebben en misschien ook niet. En hoewel ik natuurlijk hoop op het laatste merk ik dat dat eigenlijk niet meer zo op de voorgrond staat.
Waar het veel meer over gaat is dat sinds het besluit om samen met mijn huisarts deze reis aan te gaan, ik het gevoel heb weer zeggenschap te hebben over mijn gezondheid en mijn lichaam. Dat is de eerste stap en wat een lucht geeft dat…

Delen en helen

Het is mijn voornemen om jullie de komende tijd mee te nemen in deze reis. Dat vind ik spannend, vooral omdat de reis net begonnen en nog volop aan de gang is. Maar waarvan ik tegelijkertijd hoop dat de vele mensen (met name vrouwen) die zich in een vergelijkbare situatie bevinden er iets aan hebben in hun eigen proces.

“Surrender to my embodied heartbeat and connect the dots.”

Graag ontmoet ik je.

Warme groet

Stefanie Bussing

Stefanie over het systemisch werk:
“Wat me vanaf het begin heeft geraakt in het opstellingenwerk is de eenvoud en helende werking die ervan uit kan gaan, wanneer we ons kunnen overgeven aan ‘het niet weten’. Mijn werk en specialisme weerspiegelen direct ook de reis die ik zelf ben gegaan en nog ga in het aanwezig zijn met dat wat is.”

W. http://www.stefaniebussing.nl – M. stefanie@beallyoucanbe.nl – T. 06 48 10 27 16

Stefanie Bussing is de vrouw achter Praktijk ‘Be all you can Be’. Zij begeleidt mens en organisatie in vragen rondom; aanwezig zijn in je lichaam, vitaliteit en gezondheid en in vragen rondom leven met ziekte (specifiek kanker).
Haar uitgangspunt is een vitaal leven, waarin je je volledige potentieel benut en leeft. In haar begeleiding is bewustwording een sleutel. Zij helpt mensen bij het vinden van een nieuw perspectief in situaties waarin zij zich uit het lood geslagen voelen. De ervaring leer
t dat dit helpt bij het hervinden van  de innerlijke kracht en balans en dat daardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.
In haar werk maakt zij onder meer gebruik van het systemisch werk van Bert Hellinger (opstellingen), Opstellingen via het lichaam (systemisch lichaamswerk), Tri-Energetica, The Reconnection® & Reconnective Healing®, teachings van o.a. Eckhart Tolle en Adyashanti en bovenal uit het leven zelf.
Stefanie was een aantal jaren als opsteller en opleider verbonden aan de Academie voor Opstellingen van Hylke Bonnema, waar zij ook de basis van het systemisch werk heeft geleerd.

Aangesloten bij Bewust Haarlem