Opstellingen Middag

Is er een terugkerend thema in je leven wat je dieper zou willen onderzoeken met behulp van een opstelling? Of ben je eigenlijk nog niet bekend met het fenomeen opstellingen en zou je er weleens kennis mee willen maken door deel te nemen aan een middag als deze? In beide gevallen ben je van harte welkom op deze opstellingenmiddag.

De opstellingen kunnen deze middag over allerlei thema´s gaan, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, familie, relaties of werk. Er is ruimte voor 2 tot maximaal 3 mensen om een vraag in te brengen en voor circa 8-10 mensen om als representant deel te nemen. Wanneer je een vraag wilt inbrengen, kun je me dit mailen, waarna we even kort telefonisch contact zullen hebben.

opstellingenmiddag roman-kraft-60298-unsplash

De onderstroom bepaalt en de kracht van opstellingen

Stef Bos verwoordt het zo mooi in een van zijn songs: “De Golven zijn de dagen, de dagen van het jaar. Het lijkt of zij vertellen, hoe het ons vergaat. Maar de onderstroom, die niemand ziet, bepaalt de richting op elk gebied.”

Opstellingen gaan over het ervaren en waarnemen van deze onderstroom. Van dat wat normaal gesproken niet direct zichtbaar is, maar wat we wel kunnen voelen als een trekkende kracht, die ons handelen in het hier en nu (meestal in negatieve zin) bepaalt zonder dat we daar invloed op lijken te hebben.
Vaak herkennen we dat er iets speelt in de onderstroom wat niet gezien is of geen plek heeft gekregen, aan het terugkerende karakter van het thema in jouw leven van hier en nu. Het is een herhalend patroon, een terugkerend gevoel, een chronische ziekte of terugkerend symptoom, wat je steeds weer lijkt te overkomen, zonder dat je er invloed op hebt.

Met de opstelling maken we zichtbaar wat er werkelijk speelt in de onderstroom.
Met welk verborgen verhaal of met welke weggestopte gevoelens uit het familiesysteem, jouw hier en nu thema resoneert.
Als opsteller, representant of vraagsteller, steeds ervaren we daar in de onderstroom de diepe kracht van het systemisch veld. Een ‘wetende’ kracht die ons verbindt met de levensstroom, van waaruit inzicht, acceptatie en beweging kan ontstaan in de vastzittende patronen en emoties en van waaruit je weer vrijer in het leven kan staan.

Dit betekent dat je niet alleen als vraagsteller, maar ook als representant in de opstelling van iemand anders, inzichten en beweging kan ervaren in jouw eigen persoonlijke situatie of thema.

Begeleiding

Voelen, ervaren en waarnemen in het lichaam zijn de kernwoorden op een middag als deze. In mijn begeleiding neem ik je op een veilige en compassievolle manier mee in het (leren) voelen,  waarnemen en ontdekken wat jouw lichaam je vertelt. De opstellingen vinden voor een groot deel in stilte plaats, waarbij ik de stroming van het nieuwe opstellen volg. Dit betekent dat we geen bewegingen forceren om de ordening te herstellen, maar de bewegingen in het veld volgen. Deze nadruk op de beweging die van binnenuit gemaakt wil worden vraagt geregeld om geduld en om het zogenaamde ´niet weten´ uit te houden en de behoefte aan begrijpen even los te laten. Wel zal ik tijdens de opstelling geregeld naar de ervaringen en waarnemingen vragen bij zowel de vraagsteller zelf als bij de representanten in het veld.

Over Stefanie Bussing
_MG_1631Na de algemene opleiding familie- en organisatie opstellingen heeft Stefanie zich gespecialiseerd in het begeleiden van opstellingen in relatie tot ziekte en gezondheidsvragen en het blootleggen van het zielvolle perspectief daarbinnen. Het lichaam en het aanwezig zijn in het lichaam vormt voor haar de basis van waaruit ze werkt. Ze gebruikt in haar begeleiding het opstellingenwerk in combinatie met lichaamswerk, een krachtige combinatie die steeds weer laat zien dat de lichaamsgerichte benadering helpt om de zielsbeweging uit de opstelling te integreren in het lichaam. Iets wat vaak direct voelbaar (en tastbaar) is voor de vraagsteller.

Stefanie zelf over haar eigen reis: ”Ze zeggen wel, ´you teach what you have to learn most´. Ik kan me daar wel in vinden. Een jaar of 10 geleden stapte ik na jaren dralen over de drempel. De signalen van mijn lichaam kon ik niet langer negeren en mijn eigen innerlijke reis naar voelen in mijn lichaam was een feit. Counseling, healing en familieopstellingen brachten me van mijn veilige haven in mijn hoofd naar mijn hart en lichaam. Echter, toen het opstellingenwerk via het lichaam op mijn pad kwam, werd er iets in mij geopend, van waaruit het zich als vanzelf lijkt te ontvouwen. Hier komt alles samen wat ik hiervoor geleerd heb in een manier van werken, die volledig natuurlijk door me heen stroomt.”

Praktische Informatie

Data: zie aankomende data in de agenda

Tijd: 13:45 uur tot 17:15 uur (inloop om 13:30 uur)

Locatie: Flow Plaza, Zaanenstraat 18-I, Haarlem

Jouw Bijdrage: €20 voor representanten en  €150 om een vraag in te brengen (beide incl btw)

Inschrijven: Om je aan te melden stuur je een mail naar stefanie@beallyoucanbe.nl. Vermeld in de mail graag je naam, telefoonnummer en of je als je representant wilt deelnemen of zelf een vraag wilt inbrengen. In dat laatste geval neem ik nog even telefonisch contact met je op voor een korte kennismaking en om te bevestigen of er op de betreffende middag nog plek is om een vraag in te brengen.

Wil je een factuur op je bedrijfsnaam ontvangen, stuur me dan in de aanmeldingsmail ook graag jouw factuurgegevens.

Voor meer informatie kun je ook een mail sturen naar bovenstaand adres of me bellen op nummer +31648102716

Graag ontmoet ik je.

Warme groet

Stefanie Bussing

Stefanie over het systemisch werk:
“Wat me vanaf het begin heeft geraakt in het opstellingenwerk is de eenvoud en helende werking die ervan uit kan gaan, wanneer we ons kunnen overgeven aan ‘het niet weten’. Mijn werk en specialisme weerspiegelen direct ook de reis die ik zelf ben gegaan en nog ga in het aanwezig zijn met dat wat is.”

W. http://www.stefaniebussing.nl – M. stefanie@beallyoucanbe.nl – T. 06 48 10 27 16

Stefanie Bussing is de vrouw achter Counselingpraktijk ‘Be all you can Be’. Zij begeleidt mens en organisatie in vragen rondom vrouw zijn, vitaliteit en gezondheid en in vragen rondom leven met ziekte (specifiek kanker).
Haar uitgangspunt is een vitaal leven, waarin je je volledige potentieel benut en leeft. In haar begeleiding is bewustwording een sleutel. Zij helpt mensen bij het vinden van een nieuw perspectief in situaties waarin zij zich uit het lood geslagen voelen. De ervaring leer
t dat dit helpt bij het hervinden van  de innerlijke kracht en balans en dat daardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.
In haar werk maakt zij onder meer gebruik van het systemisch werk van Bert Hellinger (opstellingen), Opstellingen in het lichaam (systemisch zielswerk in het lichaam), Transactionele Analyse, The Reconnection® & Reconnective Healing®, teachings van o.a. Eckhart Tolle en Adyashanti en bovenal uit het leven zelf.

Stefanie was een aantal jaren als opsteller en opleider verbonden aan de Academie voor Opstellingen 

Aangesloten bij Bewust Haarlem 

 

Advertenties

Werk als ingang voor diepere transformatie en heling

vrouwen opstellingPatronen die wij in ons werk ervaren als belemmerend hebben vaak een diepere oorsprong in ons familiesysteem van herkomst. Omdat het meestal relatief makkelijk is om met deze vragen contact te maken, kan het een mooie ingang zijn voor transformatie en heling van dieper gelegen patronen. Mits de vraagsteller daartoe bereid is…

Een casus…
In de 12 weekse reis ‘Vrouw Zijn: Je Roeping Leven’ kijken we naar de verschillende rollen in ons leven en de mogelijke verstrikkingen daarbinnen. Na de thema’s dochter, relaties en moederschap was daar de avond die in het teken stond van het thema ‘Werk’. Opvallend voor deze avond waren de hoeveelheid opstellingsvragen en de rode draad hierbinnen. Veel vragen rondom balans tussen werk en gezin/privé, energieverlies binnen werk en over de relaties met (vrouwelijke) leidinggevenden in combinatie met macht en dominantie. Een avond met diep opstellingswerk, waarin de invloed van de onderliggende patronen uit de familiesystemen zichtbaar werd op de werkcontext. Verschillende vrouwen lieten mij achteraf weten dat zij direct verandering hadden ervaren in hun werk. Hieronder een casus uit deze reis met een vraag rondom werk.

De invloed van de relatie tussen moeder en dochter (na het overlijden van vader) op latere werkrelaties met vrouwelijke leidinggevenden.

Een vrouw vertelt dat ze regelmatig problemen ervaart in het contact met vrouwelijke leidinggevenden in haar werk, nooit met mannen. ‘Er verandert iets in de energie, alsof ik een bedreiging ben’ zegt ze, ‘waardoor ik me ongemakkelijk voel in het contact. Het lijkt wel of ze me als een bedreiging zien.’ Wanneer we een representant voor haar, haar leidinggevende (vrouw) en de leidinggevende daarboven (man) opstellen wordt al snel een dynamiek zichtbaar, die ze herkent uit haar eigen familiesysteem. De relatie tussen haar en haar moeder (na het overlijden van haar vader) en de wereld buiten het gezin (de kerk) en het effect hiervan op haar. Zodra ze dit benoemt voelt haar representant in de opstelling zich langzaam ontspannen. De representant van de leidinggevende ervaart tegelijkertijd een verschuiving in energie naar de plek van moeder. We werken de familiedynamiek, die zichtbaar wordt, verder uit en plaatsen dan opnieuw een representant voor haar leidinggevende erbij. Deze voelt de oorspronkelijke lading niet meer en ook de vrouw (vraagsteller) voelt zich ontspannen op haar eigen plek.
Een week later vertelt ze me dat ze de ontspanning die ze in de opstelling had ervaren, ook in het directe contact met de leidinggevende ervaart nu. Een maand later laat ze me weten dat ze zich steeds gelijkwaardiger en krachtiger voelt naast deze leidinggevende. Ze schrijft verder: ‘Gisteren zat ik bijvoorbeeld zowat op haar lip in een overleg en ik ervoer geen enkele spanning, terwijl ik voelde dat ze me observeerde’.

Werk als ingang voor transformatie
Een organisatie is een systeem, net als het gezin van herkomst. Wanneer je in je werk patronen tegenkomt van jezelf die zich blijven herhalen, soms ook over meerdere banen heen, kan een systemische blik op de vraag met een opstelling behulpzaam zijn. Afhankelijk van de vraag en de behoefte van de vraagsteller zijn er verschillende mogelijkheden om hiermee aan het werk te gaan.

Een organisatieopstelling, waarbij we vooral kijken naar de vraag gerelateerd aan het organisatiesysteem waarbinnen de vraag zich afspeelt.
Een loopbaanopstellingen, wanneer de vraag zich meer richt op de loopbaan van de vraagsteller en daarin te nemen beslissingen.
Een familieopstelling, op het moment dat de vraag daar aanleiding toe geeft en de vraagsteller de bereidheid heeft diepgaand in zichzelf te willen kijken naar dit patroon en naar waar het vandaan komt.

Vragen rondom werk zijn, juist vanwege de tastbaarheid in het hier en nu, ook een geschikte ingang voor het diepere werk binnen het familiesysteem. Maar alleen als de vraagsteller hiervoor openstaat. Onder een terugkerend patroon in een werksetting, zeker als dit zich over meerdere werkgevers herhaald, ligt vaak een patroon verborgen dat in het familiesysteem is ontstaan. Het oude patroon herhaalt zich dan als het ware op andere gebieden in het leven, zoals in werk en het organisatiesysteem. Wanneer dit speelt trek je als het ware situaties aan in je leven, die vergelijkbaar zijn aan de oorspronkelijke dynamiek in je familiesysteem van herkomst. Situaties waarin je het oude patroon herhaald.
Het mooie aan het werken met deze diepere laag, is dat de transformatie vrijwel altijd direct voelbaar is in de laag van het werk.

Graag ontmoet ik je.

Hartegroet,

Stefanie

 

W. http://www.beallyoucanbe.nl – M. stefanie@beallyoucanbe.nl – T. 06 48 10 27 16

Stefanie Bussing is de vrouw achter Counselingpraktijk ‘Be all you can Be’. Zij begeleidt mens en organisatie in vragen rondom vitaliteit in werk & organisatie en in vragen rondom leven met kanker.
Haar uitgangspunt is een vitaal leven, waarin je je volledige potentieel benut en leeft. In haar begeleiding is bewustwording een sleutel. Zij helpt mensen bij het vinden van een nieuw perspectief in situaties waarin zij zich uit het lood geslagen voelen. De ervaring leer
t dat dit helpt bij het hervinden van  de innerlijke kracht en balans en dat daardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.
In haar werk maakt zij onder meer gebruik van het systemisch werk van Bert Hellinger (opstellingen), Transactionele Analyse, Gestalt, The Reconnection® & Reconnective Healing®, teachings van o.a. Eckhart Tolle en Adyashanti en bovenal uit het leven zelf.

Partner Platform Familieopstellingen.nl 

Aangesloten bij Bewust Haarlem